Multe tâm­pe­nii am au­zit de do­uă­zeci și ceva de ani în­coace din noua lume po­li­tică a Ro­mâ­niei, dar din când în când mai apare câte una care iese în evi­dență pre­cum mă­ga­rul din­tre oi. Cea mai re­centă e de ieri și a fost co­misă de pre­șe­din­tele de­pu­ta­ți­lor, nea Va­le­rică Zgo­nea. Zice dum­ne­a­lui că “mar­țea nea­gră”, ziua aia din de­cem­brie când par­la­men­tul s‑a apu­cat de vo­tat niște legi ne­con­sti­tu­țio­nale și în com­plet dez­a­cord cu sta­tul de drept, a fost de fapt un exer­ci­țiu de­li­be­rat de atra­gere a aten­ției pu­blice asu­pra in­sti­tu­ți­i­lor Ro­mâ­niei. Cică ar fi cos­tat o gră­madă de bani ca să plă­tească niște firme spe­cia­li­zate să facă asta, așa că în ge­ni­a­li­ta­tea sa și‑a zis “de ce nu fa­cem noi o ne­fă­cută și să vezi ce aten­ție captăm”.

Dom’ Va­le­rică, ce zic eu: când vreți să ne mai cap­tați aten­ția, aveți grijă să n‑o cap­tați și pe a ălora din UE sau din SUA. Că ăia‑s mai spe­ri­oși de fe­lul lor, mai ne­vri­coși și, de cu­ri­o­zi­tate, în­cep să in­tre la idei, azi la una, mâine la alta și uite așa fandacsia‑i gata. Și din fan­dac­sie or să cadă în dez­in­te­res față de noi. Nu‑i mai bine să ne atra­geți aten­ția doar nouă? Să vă spui cum: vă lu­ați ‘mne­a­voas­tră de mâ­nuță cu co­le­gii de­pu­tați și se­na­tori și vă du­ceți cu to­ții pe un vârf de munte și stați acolo până când om băga noi de seamă că ați dis­pă­rut. Și-atunci o să în­ce­pem să vă că­u­tăm, să vă adu­cem îna­poi pe sca­u­nele voas­tre din parlament.

Iar dacă n‑o să vă că­u­tăm, în­seamnă că vrem să vă atra­gem aten­ția că sun­teți niște cre­tini in­com­pe­tenți și iresponsabili.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.