Mo­scova se de­clară tot mai pre­o­cu­pată de res­tan­țele de plată ale Ucrai­nei pen­tru ga­zul fur­ni­zat. A nai­bii co­ni­ci­dență, ches­tia asta se în­tâm­plă fix când pre­șe­din­tele Ucrai­nei dă semne de ce­dare, pă­rând să ac­cepte ale­geri an­ti­ci­pate pen­tru a calma re­volta pro-eu­ro­pe­ni­lor. De­si­gur, știm toți că orien­ta­rea pro-oc­ci­den­tală și li­vra­rea de gaze din Ru­sia n‑au ni­mic în co­mun, iar mar­mo­tele în­ve­lesc li­niș­tite ciocolata.

Ame­nin­ța­rea sub­tilă este că ro­bi­ne­tul ga­ze­lor se va în­chide. Cum o mare parte a con­duc­te­lor că­tre res­tul Eu­ro­pei sunt ace­leași cu cele care apro­vi­zio­nează Ucraina, alu­zia e trans­pa­rentă: o să în­chi­dem ga­zele pen­tru Ucraina, dar asta o să vă afec­teze și pe voi, eu­ro­pe­ni­lor. Așa că mai ușor cu de­mo­cra­ția pe euromaidane!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.