Se spune că lu­pul, când calcă într‑o cap­cană și-si prinde laba în ea, e în stare să-și am­pu­teze pi­cio­rul cu pro­prii dinți ca să se eli­be­reze. Am fost în­tot­dea­una im­pre­sio­nat de tă­ria sa, de vo­ința de a fi li­ber, care îi în­vinge frica și du­re­rea. Lu­pul e un ani­mal mult mai in­te­li­gent de­cât îl bă­nu­iesc ma­jo­ri­ta­tea oamenilor.

Cu si­gu­ranță mai in­te­li­gent de­cât pri­mul nos­tru mi­nis­tru care cade într‑o cap­cană fa­cilă, pe care si‑o în­tinde chiar el. Acor­dul cu FMI este ne­o­pe­ra­țio­nal dacă nu e sem­nat de pre­șe­dinte. In în­dâr­ji­rea sa de a face frondă con­ti­nuă, Ponta nu se­si­zează că toate mă­su­rile ne­po­pu­lare din acest acord pe care le va pune în prac­tică îi vor fi im­pu­tate peste nu mult timp, la ur­mă­toa­rele ale­geri. Vâ­nă­tor bă­trân, Bă­sescu știe că mai de­vreme sau mai târ­ziu ne­mul­țu­mi­rea po­pu­lară îl va ajunge din urmă chiar si pe ge­ne­ro­sul po­pulist pe­se­dist. Iar creș­te­rile de taxe și ac­cize nu vor mai pu­tea fi jus­ti­fi­cate cu eterna scuză “așa ne‑a im­pus acor­dul cu FMI”, ci vor fi di­rect opo­za­bile gu­ver­nă­rii sale.

Va ști să scape atunci Ponta din cap­cana lupilor?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.