După cum vă mai spun din când în când, nu atât de des pe cât ar tre­bui, în lu­mea din ju­rul nos­tru se mai în­tâm­plă și lu­cruri bune. Unele din­tre ele sunt ro­dul mun­cii ce­lor de la Aso­ci­a­ția Montană Car­pați, cre­ată in ju­rul site-ului www.carpati.org, cel pe care ne ui­tăm toți când vrem in­for­ma­ții des­pre munte. Și mă gân­desc că aș pu­tea să mă ală­tur unor ast­fel de ini­ția­tive în 2014. Tot mi-am pro­pus să bat in fi­e­care an mun­ții, de ce n‑aș face‑o une­ori și cu oa­rece fo­los pen­tru ceilalți?

Sau poate în dru­me­ți­ile mele îm­pre­ună cu pri­e­te­nii am pu­tea lua niște pen­sule și vop­sea să în­tă­rim mar­ca­jele mai pu­țin vi­zi­bile. Deși pro­ba­bil că nu e bine să fa­cem asta de ca­pul nos­tru… hmm! Mă voi gândi mai se­rios la asta. Poate vă gân­diți și voi, cei care ba­teți munții.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.