S‑a tot vor­bit zi­lele as­tea des­pre ma­jo­ri­ta­tea pe care PSD și PC o pot re­a­liza în par­la­ment fără spri­ji­nul PNL. La un mo­ment dat Drag­nea chiar în­ce­puse să ame­nințe nițel cu ci­frele as­tea, lă­sând să se în­țe­leagă că se gân­desc se­rios la op­țiu­nea de a rupe USL. Drept ur­mare m‑am gân­dit să stu­diez pu­țin si­tu­a­ția ac­tu­ală și să aflu și eu cum stau lu­cru­rile în po­li­tica ro­mâ­nească. Am aflat lu­cruri interesante.

Mai în­tâi tre­buie să ne rea­min­tim cum se poate re­a­liza teh­nic această di­zol­vare: dom­nul Ponta de­pune man­da­tul de pre­mier la Co­tro­ceni, iar Bă­sescu tre­buie să no­mi­na­li­zeze un alt prim-mi­nis­tru. Hopa! Ia sta un pic — mi-am zis eu — va să zică toata treaba merge pe la Bă­sescu, care încă mai are la dis­po­zi­ție ac­tu­ala con­sti­tu­ție care nu‑l obligă să dea man­da­tul par­ti­du­lui cu cel mai mare nu­măr de par­la­men­tari. Oare cum stăm cu cifrele?

Păi cam așa: PSD + PC au 84 de se­na­tori din 171. PNL + cei­lalți au 87. La ca­mera de­pu­ta­ți­lor PSD + PC au 189 de par­la­men­tari din 405. PNL + cei­lalți au deci 216. Nu cumva i‑ar da prin cap lui Mi­chi­duță Bă­sescu să ofere man­da­tul for­mă­rii no­u­lui gu­vern că­tre PNL spi­ji­nit de PDL, UDMR și mi­no­ri­tăți? Ba eu fac pa­riu că i‑ar veni ideea asta… A dra­cu­lui ma­te­ma­tică și asta a de­ve­nit băsistă!

Pro­ba­bil că nici ne­go­ci­e­rile PSD-UDMR nu au mers prea bine. Ma­ghia­rii pro­ba­bil pun con­di­ții le­gate de re­gio­na­li­zare care sunt cam greu de jus­ti­fi­cat în fața po­pu­la­ției. Și uite așa, până la un con­text mai bun, nea Vic­to­raș Ponta nu riscă să pi­ardă gu­ver­na­rea. Tră­i­ască, deci, noul vi­ce­pre­mier Johan­nis! Vivat!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.