Gata și cu fa­mi­lia use­listă, au pus‑o de di­vorț. Des­păr­ți­rea se con­sumă pu­blic prin presă, cu lă­u­tari, în­ju­ră­turi și șu­turi în fund, în dul­cele stil ro­mâ­nesc. Par­ta­jul are să în­ceapă nițel mai în­colo, după ce li­be­ra­lii o să-și mute bo­ar­fele de la gu­vern, deo­cam­dată am­bele părți sunt pre­o­cu­pate să de­mos­treze că ce­lă­lalt e de vină, ca și cum asta ar schimba în vreun fel da­tele pro­ble­mei.

An­to­ne­scu se pre­face că mai aș­teaptă până luni, în re­a­li­tate nu face de­cât să‑i dea timp lui Ponta să se re­gru­peze, să ca­ute spri­jin pen­tru un nou gu­vern. Rămâne de vă­zut dacă UDMR a de­ve­nit atât de je­gos în­cât ac­ceptă să se aso­cieze cu ma­fia pe­se­distă, doar pen­tru că i s‑ar pro­mite ceva fa­vo­ruri cu iz de auto­no­mie pe cri­te­rii et­nice. Ba­ciul Ili­escu se mi­nu­nează că s‑au cer­tat câr­la­nii Ponta și An­to­ne­scu, de parcă n‑ar ști că tot con­flic­tul a fost orches­trat de mă­ga­rii bă­trâni din turma pe­se­distă.

Vin vre­muri na­soale. Dacă Ponta re­u­șește să în­cro­pească un nou gu­vern, chiar și cu o sus­ți­nere fra­gilă, vor urma con­se­cințe urâte. Im­po­zit pro­gre­siv, taxe mă­rite, ha­ha­lera de Oprescu pre­șe­dinte și tem­be­lul de Ponta pre­mier. Co­rup­ție la cote mari, ră­ceală din par­tea UE și re­con­si­de­ra­rea par­te­ne­ri­a­te­lor eco­no­mice și mi­li­tare cu SUA. Cam așa arată sce­na­riul meu cel mai sum­bru.

Până una-alta, să ve­dem ce mi­niș­tri se pro­pun pen­tru por­to­fo­li­ile ce vor eli­be­rate de li­be­rali. Prima veste sună pro­mi­ță­tor: Gra­pini la Fi­nanțe. Cum dracu’ i‑ar pu­tea trece unui om nor­mal prin cap s‑o pună pe agra­mata aia în așa o func­ție?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.