Veș­tile bune cu care ne‑a obiș­nuit Pe­trom de când am vândut‑o aus­trie­ci­lor de la OMV con­ti­nuă și anul ăsta. Din nou pro­fit re­cord. Doamne, cât sunt de fe­ri­cit! Să re­ca­pi­tu­lăm îm­pre­ună toate de­ta­li­ile anunțului:

- criza lo­vește ne­mi­loasă în Pe­trom de cinci ani în­coace, dar ei nu s‑au dat bătuți
— sta­tul ro­mân în ne­mer­ni­cia lui a mă­rit ta­xele și ac­ci­zele pe com­bus­ti­bili, dar ei tot nu s‑au dat bătuți
— po­pu­la­ția a con­su­mat mai pu­țin cu 8% de­cât in anul pre­ce­dent, dar ei tot nu s‑au dat bătuți
— in­ves­ti­ți­ile fă­cute în anii an­te­ri­ori au în­ce­put să își verse amor­ti­ză­rile în cos­turi, dar nici atunci nu s‑au dat bătuți.

Ca răs­puns la toate aceste provocări…
— au mă­rit pre­țul la toate sor­ti­men­tele de com­bus­ti­bil sau le-au desfi­in­țat pe alea mai ieftine și au creat al­tele, mai scumpe, pe care ro­mâ­nii le-au cum­pă­rat cu en­tu­zi­asm, fe­ri­ciți că pot con­tri­bui la bu­năs­ta­rea po­po­ru­lui pri­e­ten aus­tr­iac (că­ruia îi da­to­răm încă multe, având în ve­dere că le-am mân­cat lebedele)
— au dat afară 9% din an­ga­jați, adică vreo 2000 de ro­mâni pu­tu­roși și ne­pro­duc­tivi, sus­pecți de a fi sim­pa­ti­zanți ai ălora care au mân­cat îna­ri­pa­tele vieneze
și astfel…
— au re­a­li­zat un pro­fit re­cord de 1,1 mi­li­arde de euro, mai mare cu 22% față de anul 2012.

Bra­vos. Vi­vat. La mai mare.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.