Al doilea Băsescu

Mă gân­deam zilele astea, cu ocazia der­an­ju­lui uselist, cât de tare mă scoate din sărite expre­sia asta favorită a lor: să ter­minăm cu regimul băsist. Mă enervează îngroz­i­tor tupeul cu care Ponta — prim min­istru de doi ani deja — uti­lizează un slo­gan atât de tocit și de gol de conținut. Dar mă enervează și mai tare că lumea nu reacționează, că nu‑i spune cineva: bă, da' ne lași dracu' o dată cu tex­tul ăsta de doi bani și te apuci de tre­abă?

Pe site-ul PSD există chiar și un con­tor de timp care arată cât timp mai e până scăpa de Băs­escu. Asta e sin­gura strate­gie a lui Ponta: tre­cerea tim­pu­lui. Între­barea este, după ce Băs­escu va pleca de la Cotroceni, care va fi urmă­torul lor obiec­tiv? Cu ce slo­gan ne vor mai aburi? Și, în fond, ce înseamnă regimul băsist? Tare aș vrea să aud detalii despre asta. Dar nu texte gener­ice, fraze de spus la talk-show-uri, ci lucruri con­crete.

În priv­ința politicii externe nu se poate vorbi despre un regim Băs­escu — sun­tem în UE și NATO, avem partene­r­i­atele pe care le-am fi avut indifer­ent cine ar fi fost la Cotroceni, avem relați­ile inter­naționale care decurg din poz­iția noas­tră strate­gică. Sin­gu­rul lucru care i‑ar putea fi impu­tat lui Băs­escu ar fi ati­tudinea agre­sivă față de Rusia, care nu ne crează vreun avan­taj, dar nici nu ne‑a pro­dus neapărat pagube majore. Deci nu din polit­ica externă ne vin prob­lemele.

Ce altceva înseamnă înlă­tu­rarea regimu­lui Băs­escu? O alt­fel de justiție? De care? Cum ar putea să se schimbe cea actu­ală după ple­carea lui Băs­escu? Vor fi dați afară toți procurorii și judecă­torii care au con­damnat pesediștii buni și nevi­no­vați? Sub ce pre­text, că toți sunt oamenii lui Băs­escu? De ce nu fac asta chiar acum, dacă au min­is­terul justiției în mână, ba chiar și procurorul gen­eral și președ­in­tele CSM le sunt favor­a­bili? A, nu se poate pen­tru că nu poți da afară un mag­is­trat când vrei tu? Păi n‑o să se poată nici după ce pleacă Băs­escu. Crede cineva că se poate mătura pe jos cu justiția fără să ai prob­leme majore cu Uni­unea Euro­peană? N‑am văzut toți cât de mult se insistă din direcția aia asupra elim­inării corupției?

Econo­mia e de doi ani deja pe mâinile lor. Au avut norocul carul, expor­turile au mers foarte bine, agri­cul­tura n‑a avut un an rău și uite că e creștere eco­nom­ică. Dar în viața noas­tră de zi cu zi se vede vreo îmbunătățire? Nu. Nici n‑o să se vadă, pen­tru că dacă vor începe să ajungă spre noi ceva ben­eficii, vor avea grijă să le con­fiște prin sis­temul de taxare. Deja ni s‑a spus că impoz­itarea pro­gre­sivă e în planul lor, la un moment dat.

Dacă aș avea jumă­tate de oră cu Ponta l‑aș pune să-mi explice cu puncte si sub­puncte cum au să schimbe lucrurile după ce Băs­escu pleacă. Pen­tru că tim­pul curge, iar tre­cerea lui e azi o strate­gie pen­tru PSD, dar, după ce alegerile prezi­dențiale se vor fi con­sumat, tot tim­pul ăsta va deveni o imensă ghi­ulea legată de piciorul lor. De fapt, cu Băs­escu le e mai bine decât fără el. Atâta vreme cât există un duș­man pub­lic, pot ascunde în spatele lui toate incom­pe­tențele de care dau dovadă și toate por­cări­ile pe care le săvârșesc.

Nu cred că Ponta vrea să câștige Cotroce­niul. Cred că cel mai mult și-ar dori să aibă un alt Băs­escu acolo. De pildă Antonescu.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu