Căutând ziua de ieri

Parcă‑i și văd acum trei ani pe Ponta și Antonescu rân­jind feri­ciți că înfi­ințează o alianță, anunțând poporul că au descoperit o chestie nemaipomenită, care va face bine țara și va deschide robi­ne­tul cu lapte și miere. Ches­tia respec­tivă se numea sim­plu "jos Băs­escu", dar, pen­tru că nu se putea înreg­is­tra den­u­mirea asta la tri­bunal, i‑au zis Uni­unea Social Lib­er­ală. Ară­tau amân­doi ca niște viței aflați în fața porții noi, pe care cu încântare o con­tem­plau, gândindu-se cât de promiță­toare este calea pe care o va deschide. Iar calea s‑a dovedit într-adevăr favor­a­bilă lor.

Azi, la vre­mea îngropării alianței înce­pute atunci, fiecare din­tre cei doi vizionari de altă dată zice că celălalt a luat‑o razna, iar el e dețină­torul val­o­rilor orig­inare. Desigur, amân­doi mint. Nu poți să vii în fața celor cărora le-ai promis marea și sarea, pozând în lib­eral con­vins și politi­cian onest și să le spui abia acum — după trei ani — că Ponta minte, că nu știe ce e aia stat de drept și că se pune zid în fața baronilor corupți. Nu poți nici să te dai prim-ministru și să susții după doi ani de guvernare că țara e încă sub influ­ența majoră a lui Băs­escu și nici să te împăunezi cu creșterea eco­nom­ică la care n‑ai avut nici o con­tribuție. Toate aceste dis­cur­suri nu fac decât să îi facă defin­i­tiv de râs în fața tuturor celor care raționează.

UDMR e gata să intre la guvernare, con­tra unei poz­iții de viceprim-ministru și a două porto­folii. Care va să zică se poate totuși ca un viceprim-ministru să nu fie și min­istru de finanțe, deci de ce a fost refuzată această cerere lib­er­alilor? Ar fi fost o sim­plă schim­bare de struc­tură… Se pare că Ponta n‑a vrut un neamț lângă el, dar e ok cu un ungur.

Tăriceanu dez­ertează de la lib­er­ali și se duce să pupe papu­cul sul­tan­u­lui roșu. Drept să spun, nu mi‑l imag­i­nam atât de slu­gar­nic și prost. Ce-și închipuie? Că lib­er­alii vor părăsi PNL pen­tru a‑l urma într-un partid-balama (Par­tidul Refor­ma­tor Lib­eral, ce den­u­mire idioată!), aservit social­iștilor? Ponta deja îl umilește pub­lic: îi va da poz­iții guver­na­men­tale doar dacă are de partea lui un număr sem­ni­fica­tiv de par­la­men­tari. Iar cât de mare este un număr sem­ni­fica­tiv, asta e la bunăvoința sul­tan­u­lui roșu. Și ce speră? Că va fi primit cu surle și trâm­bițe? Că poate prof­ita de dor­ința lui Ponta de a evita să con­cureze pen­tru Cotroceni, oferindu-se ca președinte-marionetă?

Oricât de ciu­dat ar părea asta, după ce am fost timp de doi ani țara cu două put­eri — Băs­escu și guver­nul — acum se pare că devenim țara cu mai multe opoz­iții: PSD con­tra Băs­escu, PNL con­tra PSD, PRL con­tra PNL, PMP con­tra PDL și PDL con­tra lor înșiși. Între­barea e: cine e, totuși, la put­ere?

La cea­sul bilanțu­lui, căutând ziua de ieri și real­izările ei, nici Ponta, nici Antonescu nu au cu ce se lăuda. Vițeii de ieri nu s‑au dovedit buni nici măcar ca boi de jug.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Alice

    Cred ca Basescu s‑a prins primul cat e de prost Tariceanu, daca imi amintesc bine a vrut sa‑l dea jos cand era prim-ministru. Iar cand nu a reusit si‑a dat seama si de ticalosia lui Tariceanu. Acum, mi s‑a parut ca vad undeva, cum ca Basescu ar fi zis ca Tariceanu ar fi bun de presed­inte. Cum asa? Deja nu mai pot sa‑i urmaresc, fiecare cu par­tid­ule­tul sau, ii incurc.

    • Sorin Sfirlogea

      E imposi­bil de spus care din­tre afir­mați­ile care se fac mai exprimă convin­geri și care sunt doar piste false pe care sunt invi­tați să alunece inam­icii politici. Cum spuneam, sun­tem întreaga Românie într‑o enormă opoz­iție, toti con­tra toți. Războiul româno-român.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu