A șap­tea zi după Scrip­turi, a apă­rut și Ia­nu­ko­vici. As­cuns pe un­deva prin Ru­sia, ma­rele con­du­că­tor ține con­fe­rințe de presă din care acuză ma­ni­fes­tan­ții de pe Eu­ro­mai­dan de pro­fas­cism și Oc­ci­den­tul de în­cu­ra­ja­rea lor. Adică, pe scurt, Oc­ci­den­tul — cu Ger­ma­nia și SUA în frunte — în­cu­ra­jează fas­cis­mul. Vă pu­teți ima­gina idi­oțe­nie mai per­fectă? Eu nu.

Acuma n‑aș vrea să par pa­te­tic, dar nu cumva pre­șe­din­tele unei țări este ul­ti­mul care ar tre­bui să pă­ră­sească țara în caz de pri­mej­die? Și, dacă da, cum tre­buie in­ter­pre­tată ex­pli­ca­ția lui Ia­nu­ko­vici că a ple­cat din Ucraina pen­tru că viața lui e în pe­ri­col? Lași­tate? Îna­ltă tră­dare? Jo­s­ni­cie? Lipsă de dem­ni­tate? Dacă Ucraina ar fi fost ata­cată de o altă țară, ce fă­cea? Fu­gea și le spu­nea com­pa­tri­o­ți­lor lui că i‑a fost frică pen­tru viața lui?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.