Ianukovici, lașul

A șaptea zi după Scrip­turi, a apărut și Ianukovi­ci. Ascuns pe unde­va prin Rusia, marele con­ducă­tor ține con­fer­ințe de presă din care acuză man­i­fes­tanții de pe Euro­maid­an de pro­fas­cism și Occi­den­tul de încu­ra­jarea lor. Adică, pe scurt, Occi­den­tul — cu Ger­ma­nia și SUA în frunte — încu­ra­jează fas­cis­mul. Vă puteți imag­i­na idioțe­nie mai per­fec­tă? Eu nu.

Acuma n‑aș vrea să par patet­ic, dar nu cum­va președ­in­tele unei țări este ultim­ul care ar tre­bui să părăsească țara în caz de prime­jdie? Și, dacă da, cum tre­buie inter­pre­tată expli­cația lui Ianukovi­ci că a ple­cat din Ucraina pen­tru că viața lui e în peri­col? Lași­tate? Înaltă tră­dare? Jos­ni­cie? Lip­să de dem­ni­tate? Dacă Ucraina ar fi fost ata­cată de o altă țară, ce făcea? Fugea și le spunea com­pa­tri­oților lui că i‑a fost frică pen­tru viața lui?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu