Gu­ver­nul Ponta 3 e fă­cut, pare-se, în ciuda ba­ro­ni­lor. Vic­to­raș în­cearcă să-și pună și el oa­me­nii lui în gu­vern, nu nu­mai pe ăia pe care i‑a im­pus par­ti­dul, pen­tru că vrea să fie si­gur că are con­tro­lul, pe care până acum îl re­u­șea oa­re­cum și prin mi­niș­trii li­be­rali — de-alde Chi­țoiu și Stroe. Cum are să dea asta la po­po­rul pe­se­dist, nu știm încă. Ma­zăre a mârâit nițel că tre­buie să i se dea por­tul Con­stanța, al­ții au tă­cut deo­cam­dată. Da’ nu tre­buie ui­tat că eu­ro­par­la­men­ta­rele pe­se­diste nu le câștigă gu­ver­nul, ci ba­ro­nii. Deci, mai vor­bim, mai vedem.

Până una alta avem mi­nis­treasă de la Har­vard la fi­nanțe, spe­cia­listă în taxe. Ni se pre­gă­tește ceva? Pro­ba­bil. Deo­cam­dată dum­neai se luptă cu cu­vân­tul ap­ciză și ne în­deamnă să cum­pă­răm us­tu­ro­iul bă­bu­ței din col­țul stră­zii. A, și ne sfă­tu­iește să dăm im­po­zi­tul, din mână în mână până în fund la… ta­xa­toare. Era să zic la ea.

În re­a­li­tate cred că dom­nul Flo­rin Ge­or­gescu a ac­cep­tat să fie stra­te­gul de la fi­nanțe, însă din fo­to­liul său de la BNR. Dum­neaei e doar de așa, de fiță. Di­plo­mele du­mi­sale dau bine la public.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. mark tuain

  Ai ace­eași ca­rență de limba Ro­mâna ca Ta­ri­ceanu. Se zice co­rect “nu nu­mai pe ăia PE care i‑a im­pus par­ti­dul”. Dar e bine ca te-ai apu­cat sa scrii, poate cu tim­pul vei ajunge sa scrii corect.

  • Sorin Sfirlogea

   Da, mai gre­șesc și eu. A treia pro­po­zi­ție din co­men­ta­riul tău nu poate fi însă jus­ti­fi­cată de­cât de o aro­ganță PE care o dezavuez.

   • mark tuain

    Bine, imi re­trag ul­tima pro­po­zi­tie. Ra­mane doar corectia. 😳

    • Sorin Sfirlogea

     Ok, mi-am re­tras și eu gre­șe­ala din text 🙂 Mul­țu­mesc pen­tru semnalare.

 2. Alice

  Acest gu­vern cu oa­meni ti­neri sea­mana cu cel al lui Un­gu­reanu, iar de Un­gu­reanu stim ce s‑a ales cand a in­cer­cat sa nu mai dea bani la baroni.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.