Programul Vrabia mălai visează

M‐am gân­dit să‐mi fac și eu un pro­gram de guvernare și să vi‐l propun. Poate așa ajung și eu prim min­istru, om mare și impor­tant, ca să pot deb­ita tot soiul de prostii pe la tele­viz­iuni. Că, din ce pri­cep eu, cam asta e rețeta suc­ce­su­lui politic în Româ­nia: vezi cam ce și‐ar dori oamenii și le promiți exact aia.

Mie mi‐a venit o idee și mai și: promit chiar mai mult decât visează românii. Vorba aia — vra­bia mălai visează și calicul praznicul. Deci, dragi români, iată ce voi face eu dacă mă puneți prim‐ministru:

- triplez pen­si­ile*
— măresc de cinci ori salariul minim pe economie*
— micșorez TVA‐ul la 2% la toate pro­dusele*
— des­fi­ințez CAS‐ul și CASS‐ul*
— micșorez impoz­i­tul pe profit la 5%*

* Promi­si­unea va fi ono­rată numai dacă situ­ația finan­ciară a României o va per­mite

La fel ca și actu­alul guvern, n‐am nici o idee cum să fac să se întâm­ple toate astea, n‐am vreo com­pe­tență care să mă îndrep­tățească să promit așa ceva, n‐am nici resursele nece­sare pen­tru a pune toate astea în prac­tică. Dar am învățat și eu ceva de la guver­nul Ponta: poți să promiți orice, atâta vreme cât la final adaugi for­mula mag­ică "dacă se va putea".

Strașnic pre­mier Ponta ăsta!


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.



Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu