M‑am gân­dit să-mi fac și eu un pro­gram de gu­ver­nare și să vi‑l pro­pun. Poate așa ajung și eu prim mi­nis­tru, om mare și im­por­tant, ca să pot de­bita tot so­iul de pros­tii pe la te­le­vi­ziuni. Că, din ce pri­cep eu, cam asta e re­țeta suc­ce­su­lui po­li­tic în Ro­mâ­nia: vezi cam ce și-ar dori oa­me­nii și le pro­miți exact aia.

Mie mi‑a ve­nit o idee și mai și: pro­mit chiar mai mult de­cât vi­sează ro­mâ­nii. Vorba aia — vra­bia mă­lai vi­sează și ca­li­cul praz­ni­cul. Deci, dragi ro­mâni, iată ce voi face eu dacă mă pu­neți prim-ministru:

- tri­plez pensiile*
— mă­resc de cinci ori sa­la­riul mi­nim pe economie*
— mi­c­șo­rez TVA-ul la 2% la toate produsele*
— desfi­in­țez CAS-ul și CASS-ul*
— mi­c­șo­rez im­po­zi­tul pe pro­fit la 5%*

* Pro­mi­siu­nea va fi ono­rată nu­mai dacă si­tu­a­ția fi­nan­ci­ară a Ro­mâ­niei o va permite

La fel ca și ac­tu­a­lul gu­vern, n‑am nici o idee cum să fac să se în­tâm­ple toate as­tea, n‑am vreo com­pe­tență care să mă în­drep­tă­țească să pro­mit așa ceva, n‑am nici re­sur­sele ne­ce­sare pen­tru a pune toate as­tea în prac­tică. Dar am în­vă­țat și eu ceva de la gu­ver­nul Ponta: poți să pro­miți orice, atâta vreme cât la fi­nal ada­ugi for­mula ma­gică “dacă se va putea”.

Straș­nic pre­mier Ponta ăsta!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.