Dumnezeu e român

Poves­team deu­năzi des­pre inven­ta­ri­e­rea moaș­te­lor pe care a inițiat‐o patri­ar­hia BOR și des­pre impli­ca­ți­ile ridi­cole pe care le‐ar putea genera acțiu­nea în sine. Alice poves­tea – într‐un comen­ta­riu – des­pre vizita ei la Iași, când a avut curi­o­zi­ta­tea (cred!?) să caute moaș­tele sfin­tei Paras­chi­eva, aceea cele­bră, pen­tru care se calcă lumea în picioare o dată pe an. Pare‐se că sfânta livrează ser­vi­cii și în res­tul anu­lui, când la racla ei se inghe­suie stu­den­ții, cu soli­ci­tări foarte prag­ma­tice legate de exa­me­nele ce le stau în față. Și asta mi‐a adus aminte de un banc, care demon­strează că Dum­ne­zeu e român. Pen­tru că gân­dește exact ca noi.

Cică se plimba Dum­ne­zeu prin rai, cu mâi­nile la spate și cu o față îngân­du­rată. Sfân­tul Petru îl zărește și se apro­pie de el:

- Ce se întâm­plă, Doamne? Ce te frământă?
– Ce să fie, sfinte Petre? Uite tine­re­tul ăsta din ziua de azi, mai cu seamă ăștia cu stu­dii, nu prea mă mai au în suflet, nu se gân­desc la sfân­tul duh…
– Așa e, Doamne, băga‐i și eu de seamă, da' n‐am mai zis nimic, că nu vro­iam să te necă­jesc. Da' poate nu‐i totu' pier­dut…
– Cum așa, sfinte?
– Păi, Doamne, zic să îi urmă­rim o vreme, de aici din rai, să vedem care din­tre ei sunt mai vred­nici de împă­ră­ția ceru­ri­lor și să‐i răs­plătim pe aceia.

Zis și făcut. După vreo lună, Dum­ne­zeu întreabă:
– Cum merge treaba, sfinte Petre?
– Doamne, ce să‐ți spun?!? Stu­den­ții de la medi­cină învață de rup că vine sesiu­nea, ăia de la Poli­teh­nică che­fu­iesc de dimi­neață până seara..
– Nici unii nu‐s cu gân­dul la cele sfinte?
– Nici unii, Doamne.

După alte câteva zile, iar.
– Ce mai e prin stu­den­ție, sfinte?
– Doamne, cum știi. Ăia de la medi­cină învață, s‐au apu­cat și ăia de la far­ma­cie și ăia de la drept.
– Și Poli­teh­nica?
– Beau și che­fu­iesc, păcă­to­șii.

Mai trec vreo câteva zile, începe sesiu­nea.
– Ei, sfinte Petre, cum mai stăm?
– Doamne, cam toți stu­den­ții învață acuma, că‐i sesiu­nea în toi…
– Și poli­teh­niș­tii?
– Ăia n‐au învă­țat nimic, Doamne, stau și roagă la Tine de dimi­neața până seara.
– Ai văzut, sfinte Petre, că stra­te­gia noas­tră dă roade? Uite cum o să facem: pe‐ăștia care se roagă, o să‐i tre­cem exa­me­nele.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu