Următorul turneu

Jur­na­liș­tii spor­tivi se întrec în a pre­zice cu maximă pre­ci­zie ziua și ora când Simona Halep va trece pe locul 5 al ierar­hiei WTA, ceea ce – tot ei ne sub­li­ni­ază – este un nou record al teni­su­lui femi­nin. Minu­nat, mi‐am zis, dar și mai bine ar fi fost dacă Simona ajun­gea în finală. Cu sigu­ranță și ea și‐ar fi dorit asta mai degrabă decât o con­junc­tu­rală urcare într‐un cla­sa­ment. N‐a fost să fie de data asta. Însă Simona are doar 22 de ani, e încă în urcare și cred că vâr­ful ei de carieră e undeva în vii­tor. Nu mă pri­cep la tenis, dar îmi închi­pui că un spor­tiv atinge maxi­mul de per­for­manță fizică și psi­hică undeva în peri­oada din­tre 24 și 28 de ani. Să avem răb­dare, deci.

Din moti­vul ăsta cred că e greșit să tot punem accent pe pozi­ția în cla­sa­men­tul WTA, lăsând‐o să înțe­leagă că noi nu vedem efor­tul și talen­tul ei, ci doar pal­ma­re­sul cu care să ne împă­u­năm ca români. În toată poves­tea asta nu e vorba des­pre noi, ci des­pre ea. Și dacă o pre­țuim cu ade­vă­rat și vrem să o încu­ra­jăm cred că ar tre­bui să vor­bim des­pre tena­ci­ta­tea și munca ei, des­pre plă­ce­rea care ne‐o trans­mite când joacă, des­pre mân­dria pe care o sim­țim când o vedem în teren. Indi­fe­rent pe ce pozi­ție din cla­sa­ment se află.

Ion Țir­iac face din când decla­ra­ții des­pre ce ar tre­bui să facă Simona, ce tur­nee ar tre­bui să abor­deze, ce antre­nor i‐ar tre­bui și ce aspecte ale jocu­lui tre­buie îmbu­nă­tă­țite. Nu mă îndo­iesc că știe ce spune, e un om cu expe­riență în tenis. Dar poate că nu ar tre­bui să ne poves­tească nouă prin inter­me­diul pre­sei, ci Simo­nei prin viu grai. Nu cred că de pro­feți în pro­priul sat are ea nevoie acum, ci de sfa­tul cuiva expe­ri­men­tat des­pre cum să treacă la urmă­to­rul nivel al per­for­man­ței, cum să câștige urmă­to­rul tur­neu. Iar Ion Țir­iac cunoaște oame­nii potri­viți pen­tru asta. Așa că, dom­nule Țir­iac, faceți ceva con­cret. Pen­tru dat cu păre­rea avem des­tui în țara asta. De pildă eu.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu