Următorul turneu

Jur­nal­iștii sportivi se întrec în a prez­ice cu max­imă pre­cizie ziua și ora când Simona Halep va trece pe locul 5 al ier­arhiei WTA, ceea ce — tot ei ne sub­lini­ază — este un nou record al tenisu­lui fem­i­nin. Min­unat, mi‐am zis, dar și mai bine ar fi fost dacă Simona ajungea în finală. Cu sig­u­ranță și ea și‐ar fi dorit asta mai degrabă decât o con­junc­turală urcare într‐un clasa­ment. N‐a fost să fie de data asta. Însă Simona are doar 22 de ani, e încă în urcare și cred că vâr­ful ei de cari­eră e undeva în viitor. Nu mă pri­cep la tenis, dar îmi închipui că un sportiv atinge max­imul de per­for­manță fiz­ică și psi­hică undeva în perioada din­tre 24 și 28 de ani. Să avem răb­dare, deci.

Din motivul ăsta cred că e greșit să tot punem accent pe poz­iția în clasa­men­tul WTA, lăsând‐o să înțe­leagă că noi nu vedem efor­tul și tal­en­tul ei, ci doar pal­mare­sul cu care să ne împăunăm ca români. În toată povestea asta nu e vorba despre noi, ci despre ea. Și dacă o prețuim cu ade­vărat și vrem să o încu­ra­jăm cred că ar tre­bui să vor­bim despre tenac­i­tatea și munca ei, despre plăcerea care ne‐o trans­mite când joacă, despre mân­dria pe care o simțim când o vedem în teren. Indifer­ent pe ce poz­iție din clasa­ment se află.

Ion Țiriac face din când declar­ații despre ce ar tre­bui să facă Simona, ce turnee ar tre­bui să abor­deze, ce antrenor i‐ar tre­bui și ce aspecte ale jocu­lui tre­buie îmbunătățite. Nu mă îndoi­esc că știe ce spune, e un om cu expe­riență în tenis. Dar poate că nu ar tre­bui să ne povestească nouă prin inter­mediul pre­sei, ci Simonei prin viu grai. Nu cred că de pro­feți în pro­priul sat are ea nevoie acum, ci de sfatul cuiva exper­i­men­tat despre cum să treacă la urmă­torul nivel al per­for­manței, cum să câștige urmă­torul turneu. Iar Ion Țiriac cunoaște oamenii potriv­iți pen­tru asta. Așa că, dom­nule Țiriac, faceți ceva con­cret. Pen­tru dat cu păr­erea avem des­tui în țara asta. De pildă eu.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu