La Mo­scova în­cepe să se lase cu de­ranj. Cică vreo cinci­zeci de mii de rusi au ma­ni­fes­tat îm­po­triva in­ter­ven­ției în Ucraina — asta e o par­ti­ci­pare care anunță că vor mai urma si al­tele de acest gen. O fi el po­pu­lar Pu­tin, dar ucrai­ne­nii sunt vă­zuți ca niste frați de că­tre ruși — să tragi în ei nu e ceva cu care ar fi prea mulți de acord. Dar pro­ba­bil nu ăsta e de­ran­jul cel mai mare.

Ca în orice parte a lu­mii, ro­tițele po­li­ti­cii ru­sești se în­vârt pen­tru că sunt unse cu bani. Mi­li­ar­da­rii ruși or fi ei pa­tri­oți, dar dacă le um­bli la puș­culița unde își strâng ba­nii de pen­sie în­cep să de­vină ner­vosi. Ame­nin­ța­rea cu sanc­țiu­nile eco­no­mice — bă­nu­iesc că v‑ați prins — nu se re­fe­rea la fap­tul că n‑o să mai cum­pă­răm gaz ru­sesc. Vine căl­dura, ori­cum scad con­su­mu­rile în Eu­ropa. Pro­blema e că ar pu­tea fi în­chise con­tu­rile ban­care de prin oo­ci­dent ale unor baș­tani ruși. Drept pen­tru care bie­ții de ei s‑au apu­cat să le re­pa­tri­eze.

Nu­mai că apar două pro­bleme. Unu: când faci re­tra­geri ma­sive de ca­pi­tal în țară nu poți evita de­pre­ci­e­rea rub­lei, deci pierzi. Doi: dacă îți aduci ba­nii în țară dar n‑ai în ce să‑i in­ves­tești, iar pierzi. Și într‑o zi s‑ar pu­tea să‑i spună bă­ie­ții ăș­tia bo­gați lui ne­nea Pu­tin: bă, ne lași cu Ucraina asta a ta?!?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.