Le­nuța Bă­sescu nu vrea să re­nunțe la po­li­tică. Nu știu cine o mână din spate să con­ti­nuie să‑i chi­nuie pe ăia din par­la­men­tul eu­ro­pean — am așa o sen­za­ție că per­soana aia ar fi ma­dam Le­nuța Udrea, care își con­so­li­dează po­zi­ția în par­ti­dul ce va fi con­dus fără doar și poate de Bă­sescu, de în­dată ce va pleca de la Co­tro­ceni. Nu că acum l‑ar con­duce alt­ci­neva. Dacă o pro­mo­vezi pe fata șe­fu­lui — se știe — ai și tu un loc în frunte asigurat.

Pro­blema e că Le­nuța Bă­sescu e toantă rău. Și ce te faci cu proasta? Îi com­pui dis­cur­suri pe care să le țină în par­la­men­tul eu­ro­pean și te rogi la toți sfin­ții să fie în stare să le ci­tească cur­siv — în trei ca­zuri din pa­tru domnița o dă în bară. Ea e mân­dră însă că are 1859 de ac­ti­vi­tăți bi­fate ca par­la­men­tar, deși nu e prea clar ce în­seamnă aces­tea. O so­co­teală sim­plă ne arată că cinci ani de man­dat au vreo 1000 de zile de muncă efec­tivă, deci a re­u­șit să aibă mai mult de o ac­ti­vi­tate pe zi. Sunt con­fuz: ru­ja­tul și sho­pping-ul se pun și ele ca activități?

Pen­tru că ma­dam Le­nuța Udrea nu se în­ghite cu ma­dam Ma­co­vei, prima s‑a gân­dit să‑i tragă o sca­toalcă pu­blică ce­lei­lalte. Și ca să n‑o facă di­rect, s‑a fo­lo­sit de toanta fa­mi­liei — ve­deți la ce‑i bună o proastă la casa omu­lui? Așa se face că Le­nuța Bă­sescu îi re­pro­șează pu­blic Mo­ni­căi Ma­co­vei că a re­nun­țat la prin­ci­pii pen­tru a ob­ține un loc de eu­ro­par­la­men­tar din par­tea PDL. Așa o fi, ha­bar n‑am. Dar ve­deți voi, Le­nu­țe­lor, mă­car Ma­co­veaica a avut la ce să re­nunțe. Ceea ce nu‑i ca­zul vos­tru, nu‑i așa?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.