Ci­tesc si eu ce spun li­de­rii par­ti­de­lor po­li­tice îna­in­tea ale­ge­ri­lor eu­ro­par­la­men­tare și mă mi­nu­nez. I‑a plez­nit așa, dintr‑o dată, o mo­des­tie fe­no­me­nală în pri­vința re­zul­ta­te­lor aș­tep­tate, de te în­trebi ce s‑o fi în­tâm­plat cu ei. Care va să zică li­be­ra­lii își pro­pun să facă un scor 23%, hai 25% — iar dacă vor fi sub 20% ne­nea Crin își va da de­mi­sia (la cine am mai au­zit eu ches­tia asta cu de­mi­sia… a, exact, tot la el, da’ nu s‑a ți­nut de cu­vânt). Acuma hop și Vic­to­raș, iese și el în presă și zice că Tri­un­ghiul Roșu (PSD-UNPR-PC) își pro­pune să ob­țină 35%. Măi să fie! Ma­ghia­rii or lua și ei un 5%. Și res­tul până la 100% cine îi câștigă?

Că vor­bim de încă 35%. PDL s‑ar bu­cura să prindă 20%. Și res­tul de 15% cine să‑i câștige? PMP, Forța Ci­vică, Noua Re­pu­blică? Ar vrea ei, dar nu cred. Fără OTV PPDD e deja mort, cu acte în re­gulă. Im­pre­sia mea e că și PSD și PNL sunt mai mo­dești de­cât e ca­zul pen­tru ca să poată trâm­bița ma­rea vic­to­rie când se vor afla re­zul­ta­tele. Pe­se­diș­tii s‑ar bu­cura să ia vreun 45–50% ca să pre­tindă o dată în plus că ei sunt con­ti­nu­a­to­rii de drept ai USL. Li­be­ra­lii ar vrea să poată bifa un 30–35% ca să arate că sunt cel mai mare par­tid de opo­zi­ție. Așa că am­bele ta­bere co­bo­ară șta­cheta pen­tru a da im­pre­sia unui su­per-re­zul­tat în ale­geri.

Dacă ar fi să pa­riez, eu mi-aș pune ba­nii pe pe­se­diști. Își vor or­ga­niza ale­ge­rile cu me­to­dele bi­ne­cu­nos­cute, ceva mai dis­creți de data asta, ca să nu se mai tre­zească cu an­chete post-elec­to­rale. Pe par­tea cea­laltă, li­be­ra­lii n‑au stră­lu­cit nici­o­dată la ca­pi­to­lul or­ga­ni­zare în te­ri­to­riu, așa că mo­bi­li­za­rea va fi pro­ba­bil slă­buță. Poate doar PDL să se pre­zinte mai bine. Mi­tin­gul re­cent de la Cluj arată că ma­și­nă­ria lui Blaga încă merge. Însă cu o opo­zi­ție fă­ră­mi­țată, cei de la pu­tere au un avan­taj sem­ni­fi­ca­tiv.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.