Renumerația pensiilor

Dacă vă mai amintiți, prin noiem­brie anul tre­cut dom­nul Șova — min­istrul pen­tru Tre­aba Mare — ne spunea că se intro­duce acciza pe car­bu­ranți pen­tru că tre­buie să finanțam dru­murile și autostrăzile din Româ­nia. Și nu ne‑a spus‑o doar nouă, ci s‑a dus toc­mai în gogeamite par­la­men­tul, bătându-se cu pum­nul în piept că în 2014 toată tre­aba mare pe care o face el va fi finanțată din banii ăștia.

Tre­cură vreo patru luni și dom­nul Șova fu luat de la tre­aba mare și pus min­istru la tre­aba mică, adică la trans­por­turi. Noua lui colegă, dom­nița Ioana — prințesă de Har­vard — cuvântă și ea cu grația‑i incon­fund­abilă că, dacă nu se intro­duce acciza pe com­bustibili, n‑o să avem bani de pen­sii. Păi, stai așa, nu zicea colegu' Șova că banii sunt pen­tru tre­aba mare?!? Erau, dar vezi dum­neata că tre­aba mare poate să mai aștepte. Deo­cam­dată pen­si­ile ne ard mai tare la fun­d­uleț. Și cine să înțe­leagă asta mai bine decât dom­nița min­istru care ea însăși a băgat de seamă că "renu­mer­ația" de la Uni­ver­si­tatea Mary­land era mai dodoloață decât salariul de min­istru de finanțe. Dacă nu mă cre­deți, ascultați‑o chiar pe 'mneaei, la min­u­tul 4:50.

Apoi nu știu dacă băgați de seamă, dar dis­cur­sul lui Ponta se învârte teri­bil în jurul pen­sion­ar­ilor pe care nu uită să‑i menționeze de fiecare dată când are ocazia. Motivul este desigur sim­plu: într‑o țară cu un elec­torat de vreo 17,5 mil­ioane de per­soane cu drept de vot să ai de partea ta 5,4 mil­ioane — și toc­mai pe ăia mai dis­ci­plinați la vot — înseamnă să te asig­uri de un con­fort­a­bil 30% cu doar câteva promi­si­uni meșteșugit înfășu­rate în vorbe goale. Dar oricât de dor­nic ar fi să fericească pen­sion­arii, în povestea accizei la car­bu­ranți Ponta ar vrea să pară că e pus pe investiții în infra­struc­tură, așa că toate bâl­bâielile pe această temă îl cam calcă pe nervi. Drept pen­tru care ieri, la inter­viul dinainte de cul­care, a expli­cat ritos că banii ăștia merg în investiții. Bașca, o parte se reîn­torc la trans­porta­torii buni și dici­plinați.

Numai că pri­etenul Șova iar are ceva de comen­tat — ăsta e deza­van­ta­jul guvernării prin tele­vi­zor, toată lumea mănâncă rahat în emi­si­uni live și inter­vi­uri în direct — cum că nu există decât modal­ități politice de a con­trola că banii de pe acciza supli­men­tară se duc în infra­struc­tură și că nu se știe pre­cis când se vor returna o parte din ei către trans­porta­tori. Mai sim­plu spus, nu s‑a orga­ni­zat nimic prac­tic, e doar vor­bărie goală.

Hârșit într-ale matra­pa­zlâcurilor, Băs­escu are per­spec­tiva cea mai real­istă asupra ceea ce se va întâm­pla:

Vic­tor Viorel, iti spun de acum: or sa primeasca Finan­tele camioane de fac­turi pen­tru oameni care nu au ali­men­tat nicio­data si vei da inapoi echiva­len­tul a 4 centi, ceea ce va fi o lovi­tura pen­tru buge­tul de stat. Sunt con­vins ca imag­i­na­tia romanilor va func­tiona. Unii vor fi prinsi, altii vor fi tolerati. Se va intro­duce in sis­temul fis­cal ceva greu de admin­is­trat. Vor fi cos­turi de admin­is­trare foarte mari. Vor tre­bui sa gaseasca func­tionari care sa se uite in bonurile de ali­mentare. Cum vor scoate atunci cand pe bon va fi si com­bustibil, si cov­rigi? Va fi o munca titan­ica, in care multi oameni vor plati nevi­no­vati cand va veni con­trolul in urma lor. Se creeaza o nisa de evaz­i­une foarte mare. Vor fi foarte multi care vor face un sport din resti­tuirea accizei de 4 euro­centi pe seama Min­is­teru­lui de Finante. Admin­is­trarea accizei va avea un cost foarte ridi­cat.

De-aia zic, nu mai bine o lăsa Vic­tor Viorel așa cum a zis min­istreasa de finanțe, că banii merg la pen­sii? Că vorba aia, întot­deauna în Româ­nia renu­mer­ația pen­si­ilor are să fie, după buget, mică.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu