Cartierul țiganilor

Se zice că mai demult, cu niște ani buni în urmă, un buli­bașă s‐ar fi dus în audiență la Ceau­șescu. S‐a tot învâr­tit prin fața guver­nu­lui, alun­gat de mili­țieni, până când l‐a văzut chiar șeful ăl mare și a dat ordin să fie adus la el în birou. Țiga­nul intră bucu­ros că a pri­mit audiența, scoate dintr‐o trai­stă o dami­ge­nuță cu vin și două pahare cam sli­noase și zice:
– Dom' șăf, să‐ți dea Dum­ne­zeu sănă­tate, hai să bem și noi un pahar de vin să stăm de vorbă nițel…

Toarnă în pahare, beau amân­doi și Ceau­șescu zice:
– Ia zi, bă țigane, ce vrei de la mine, că degeaba n‐ai venit tu aici…
– Dom' șăf, așa e. Am venit la matale să te rog să ne faci și nouă un car­tier cu blo­curi, să avem unde să trăim și noi cu piran­dele, pura­deii și caii.
– Bună idee, țigane. Uite am să vă fac un car­tier.
– Hao­leu, dom' șăf, să fii sănă­tos. Hai să mai cin­stim un pahar.

Beau încă un pahar de vin. Țiga­nul con­ti­nuă:
– Dom' șăf, mânca‐ți‐aș gălă­gia, da' fă‐ne bre și o hali­men­tară în car­tier, să aibă piran­dele de unde să ia un pari­zer, ceva, să hră­nim pura­deii.
– Păi sigur, țigane, tu n‐ai văzut că eu când fac un car­tier, fac și‐o ali­men­tară…
– Hao­leu, dom' șăf, să tră­iești.

Mai beau niște vin. Țiga­nul n‐a ter­mi­nat cu cere­rile:
– Da', dom' șăf, nu ne faci și niște gră­di­nițe și școli în car­tier ca să meargă pura­deii să învețe să numere banii?
– Numă­răm câți sun­teți, câți copii aveți și facem școli pen­tru toți, sigur că da.
– Mare om ești, dom' șăf!

Paha­rele se umplu din nou și Ceau­șescu zice și el:
– Auzi, mă țigane, da' dacă tot vă fac car­tier cu ali­men­tară și școli, n‐ar fi bine să vă fac și o fabrică lângă car­tier ca să aveți unde să mun­ciți?
– Hao­leu, să n‐am parte de ce văd în fața ochi­lor! Da' nu ții deloc la bău­tură, dom șăf! Te‐ai îmbă­tat.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Aida

  M‐am ener­vat de dimi­ne­ata.
  "26,5 mili­arde EUR au fost fur­ni­zate pen­tru pro­iecte de inclu­ziune soci­ală în peri­oada 2007–2013". Inte­re­sant, de cat a bene­fi­ciat Roma­nia si ce s‐a facut cu banii res­pec­tivi?

  Si‐apoi, m‐am apu­cat sa citesc comen­ta­ri­ile citi­to­ri­lor arti­co­lu­lui din "Gan­dul". Ce‐as mai vrea sa le amin­tesc alora, de si‐ai pos­tat opi­nia si care se cred "mai egali decat altii", ca auto­rii fur­tu­lui tablo­u­ri­lor de la muzeul din Rot­ter­dam n‐au fost tigani, ca majo­ri­ta­tea celor prinsi facand 'ski­m­ming' nu‐s tigani…

  Aici, unde locu­iesc eu (fiindca, da, tigani sunt si aici, ca peste tot), s‐a lucrat serios la inte­gra­rea lor, ince­pand cu 1950. Munca seri­oasa, n‐am loc sa scriu des­pre cat efort s‐a depus. Dar, uite, ca in 2000, 90% din­tre copiii popu­la­tiei roma si sinti de aici frec­ven­tau in pro­cent de cca 90% liceul si tot atat era pro­cen­tul celor care au reu­sit sa obtina o diploma la ter­mi­na­rea lice­u­lui.

  Da, pro­cen­tul celor care sunt in somaj era in ace­lasi an (2000), cam de 17%, fata de 5% – res­tul popu­la­tiei. Dar, hei, s‐a obti­nut totusi ceva.

  Multi inca mai locu­iesc in "cara­vane" si auto­ri­ta­tile sunt cu ochii pe ei in mod con­stant. Dis­cri­mi­nati, da, sunt. Ah, si ce subiect, dis­cri­mi­na­rea, ce poate fi intors in favoa­rea unuia sau altuia.

  Am citit (arti­co­lul si) comen­ta­ri­ile citi­to­ri­lor si m‐am ener­vat, dar m‐am ener­vat degeaba. Om fi o natie de "dash­tepti", "mai egali decat ali­tii", din pacate insa, aro­ganta, ara­ta­tul cu dege­tul si lipsa de asu­mare a res­pon­sa­bi­li­tii nu ne va duce prea departe.

  • Sorin Sfirlogea

   Pe de altă parte, Aida, mode­lul pe care îl oferă soci­e­ta­tea româ­nească nu prea inspiră tiga­nii la inte­grare. Aș zice că mai degrabă am împru­mu­tat noi prin­ci­pi­ile și meto­dele lor decât invers, iar dacă la ei sunt jus­ti­fi­cate isto­ric (poate), la noi sunt de‐a drep­tul con­dam­na­bile. E nevoie de o națiune for­mată, cu o scară de valori solidă, care să reu­șească inte­gra­rea prin per­sis­tența unui com­por­ta­ment social supe­rior. Nu e cazul Româ­niei. Ce să învețe țiga­nii de la noi?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu