Competența de a regula

Mai demult, să tot fie vreo doișpe ani, trăia și muncea într‑o multi­națion­ală ajunsă în Româ­nia un man­ager francez. Deși avea o fire veselă și deschisă, dom­nul francez și‑a câști­gat o oarece sim­patie a sub­or­don­aților săi abia după niște timp, pen­tru că la început tuturor le cam tremu­rau chiloții că nu se vor ridica la nivelul exi­gențelor man­age­ri­ale ale lui Jean-Michel. Căci multi­națion­ala cu pric­ina pre­lu­ase în Româ­nia o fostă între­prindere de stat, cu tot cu per­for­manții săi anga­jați.

JeMe, cum îi spuneau sub­al­ternii, avea ambiția de a învăța limba română ca să comu­nice mai ușor în noul său rol de expat și se simțea încu­ra­jat de asemănările evi­dente cu limba sa maternă. Obser­vase că, în aproape toate cazurile în care nu știa exact o expre­sie în română, dacă lua cuvân­tul franțuzesc și‑l româniza nițel obținea ceva foarte aproape de forma corectă. Nu era metoda ide­ală de a vorbi româna, dar în situ­ații de urgență se făcea înțe­les. Și asta era sufi­cient.

Într‑o bună zi, fiind în deplasare la o fab­rică din țară și aflat în mijlocul unei șed­ințe impor­tante, JeMe observă că tele­fonul mobil con­tinuă să sune deși el resp­ingea apel după apel. Intri­gat de insis­tență, răspunse. La capă­tul celălalt sub­al­ter­nele lui erau teri­bil de agi­tate din cauza unor prob­leme insolv­abile, care împied­i­cau o raportare ime­di­ată către șefii din Paris. Soluți­ile nu putea veni decât de la JeMe, căci numai el avea com­pe­tențele nece­sare unei așa de încâl­cite situ­ații.

Acesta med­ită o clipă și, real­izând că nu poate dezn­oda ițele prin niște expli­cații la tele­fon, decise că tre­buie să rezolve prob­lemele la fața locu­lui. Atâta doar că nu știa cum să spună "stați lin­iștite că vin și vă rezolv toate prob­lemele". Își aminti de metoda sa infaili­bilă de tra­duc­ere și le spuse: "bine, bine, lasați așa, vin la București și vă reg­ulez pe toate".


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu