Mișcarea Populară crește

Există o cat­e­gorie sem­ni­fica­tivă numeric de alegă­tori români care sunt cunoscuți sub numele de băsiști. De doi ani încoace ter­menul ăsta a fost atât de des ros­tit încât a ajuns să însemne efec­tiv ceva — o vic­to­rie a formei împotriva fon­du­lui — deși definiția băsis­mu­lui diferă destul de mult în funcție de care parte a bar­i­cadei ești. Văzut din tabăra PSD, băsist este oricine se opune politicii guver­nu­lui Ponta, oricine are nemulțu­miri față de per­son­ajele politice pesediste. Văzut din­spre Antena 3 și pub­licul ei, băsist este oricine nu face parte din audi­ența lor fidelă. Văzut din­spre PNL, băsist este… aici nu mai chiar așa de limpede definiția, nu?

Dar cine este băsis­tul real? Există o cat­e­gorie de români care îl apre­ci­ază? Care sunt cal­itățile de om politic pe care le-ar putea vedea cineva în per­son­ajul politic Băs­escu? În nici un caz manierele și com­por­ta­men­tul pub­lic — în priv­ința asta Băs­escu are carențe serioase. Cred că există însă des­tui care nu văd în aceste defecte un imped­i­ment major, fie pen­tru că ei înșiși sunt aidoma, fie pen­tru că acceptă imper­fecți­u­nile per­son­aju­lui în numele unui com­pro­mis. Băs­escu e totuși sin­gu­rul actor politic din peisajul ultim­ilor 25 de ani care a vor­bit deschis, direct și insis­tent despre corupția cla­sei politice și mai ales despre pedep­sirea ei. Fap­tul că și el este sus­pec­tat de un tre­cut nu toc­mai cușer este secun­dar — face parte din com­pro­misul nece­sar pen­tru a ataca efi­cient corupția. Băsis­tul crede că, dacă vom aștepta per­son­ajul per­fect imac­u­lat care să aibă îndri­tuirea morală de a vorbi despre corupție, vom pierde șansa de a schimba ceva în Româ­nia. Aura de justițiar dur, dor­nic să facă drep­tate, tăind în carnea vie a cla­sei politice corupte este ceea ce — cred eu — creează o cat­e­gorie de votanți pe care generic îi putem numi băsiști.

Într-un anume sens Băs­escu ar tre­bui să‑i mulțumească lui Ponta pen­tru acest suc­ces, căci dis­cur­sul con­tinuu despre "justiția con­tro­lată de Băs­escu" n‑a făcut decât să cimenteze în mintea celor dis­puși să‑l admire pe actu­alul președ­inte ideea că e un lider put­er­nic, care face curățe­nie. Amintiți-vă ce pro­cente bune au făcut pe linia asta PRM și PPDD, cu niște ani în urmă, fără să fi avut decât declar­ații de intenție. Promisele exe­cuții pe sta­dion ale lui Vadim Tudor entuzi­as­mau destul de mulți români. Arestările din ultimul an au ară­tat că se poate lupta con­tra corup­tiei prin metode legale, iar lotul "fot­bal­iștilor" a încu­nunat imag­inea de justiție funcțion­ală.

Tot ce mai rămâne de făcut este ca Băs­escu să trans­fere acest cap­i­tal de imag­ine către PMP. Doar că un par­tid nu poate fi for­mat dintr-un sin­gur om — exem­plul Dan Dia­conescu e încă proaspăt. Iar per­son­ajele care încep să pop­uleze PMP nu mi se par alini­ate cu punctele forte ale dis­cur­su­lui băsist. Am fost con­vins că PMP nu va reuși mare lucru la alegerile europar­la­mentare. Infor­mații mai recente spun că au cres­cut în son­daje de la 4% la 8%, ceea ce e sur­prinză­tor pen­tru un par­tid atât de nou. Băsis­mul există, se pare. Va fi PMP o sur­priză pen­tru tabloul politic de după europar­la­mentare?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Alice

  Eu nu‑i votez la europar­la­mentare.
  Nu-mi place sustinerea oarba pen­tru Elena Udrea si atacul la Macovei.
  Cred ca votez PNTcd

  • Sorin Sfirlogea

   Nici eu nu‑s con­vins de acest par­tid. Aștept să văd ce direcție vor avea.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu