Un nou paradis

Am putea spec­ula că dom­nul David Latimer este un fel de mic Dum­nezeu. Pen­tru că a creat o lume care trăiește inde­pen­dent și se susține sin­gură, fără nici un fel de inter­venție exte­rioară. Privind acest exper­i­ment nu poți să nu te întrebi ce s‑ar întâm­pla dacă am putea crea o replică miniat­u­rală a unui băr­bat pe care să‑l băgăm în sti­clă ca să înceapă să stăpânească pămân­tul. După aia creăm și o ea și o intro­ducem în chip de Eva, spunându-le să se răspân­dească și să se înmulțească. Dar să nu se atingă de copacul cunoaș­terii. Apoi dăm dru­mul înăun­tru și unei râme în chip de șarpe.

Con­tin­uarea o știm: vor fi cândva multi omuleți care vor visa să aibă un smart­phone, o vilă în Cor­beanca și un 4x4 cu toate opți­u­nile. Va fi ca în par­adis.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu