Am pu­tea spe­cula că dom­nul Da­vid La­ti­mer este un fel de mic Dum­ne­zeu. Pen­tru că a creat o lume care tră­iește in­de­pen­dent și se sus­ține sin­gură, fără nici un fel de in­ter­ven­ție ex­te­ri­oară. Pri­vind acest ex­pe­ri­ment nu poți să nu te în­trebi ce s‑ar în­tâm­pla dacă am pu­tea crea o re­plică mi­ni­a­tu­rală a unui băr­bat pe care să‑l bă­găm în sti­clă ca să în­ceapă să stă­pâ­nească pămân­tul. După aia creăm și o ea și o in­tro­du­cem în chip de Eva, spu­nându-le să se răs­pân­dească și să se în­mul­țească. Dar să nu se atingă de co­pa­cul cu­noaș­te­rii. Apoi dăm dru­mul înă­un­tru și unei râme în chip de șarpe.

Con­ti­nu­a­rea o știm: vor fi cân­dva multi omu­leți care vor visa să aibă un smar­tphone, o vilă în Cor­beanca și un 4x4 cu toate op­țiu­nile. Va fi ca în pa­ra­dis.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.