Vând cartelă anonimă

Vând car­telă pre‐pay ano­nimă, neîn­re­gis­trată. Așa s‐ar putea să sune un anunț publi­ci­tar în vii­tor, dacă de la 1 ianu­a­rie 2015 se intro­duce obli­ga­ti­vi­ta­tea înre­gis­tră­rii iden­ti­tă­ții celor care cum­pără o ast­fel de car­telă. Sta­tul român se gân­dește să pună un nume în drep­tul fie­că­rui număr de tele­fon, ceea ce – pri­vind din per­spec­tiva secu­ri­tă­ții națio­nale – nu e nea­pă­rat un lucru rău. În fond, dacă pen­tru o car­telă cu abo­na­ment nu e nimeni deran­jat de cunoaș­te­rea iden­ti­tă­ții abo­na­tu­lui, de ce ar deranja asta în cazul unei car­tele pre‐pay? Poate doar dacă cineva o achi­zi­țio­nează toc­mai pen­tru a face lucruri care să nu poată fi aso­ci­ate cu numele său. Adică ile­ga­li­tăți.

Ceea ce nu pri­cep însă este de ce măsura s‐ar aplica doar la car­te­lele nou cum­pă­rate. Cu cele care sunt deja în uz ce se întâm­plă? Ce rost area această măsură dacă vreo 12 mili­oane de car­tele ano­nime există în con­ti­nu­are în piață? Cât va dura până când aces­tea vor dis­pă­rea "natu­ral" din uz? Cinci ani? Zece ani? Și dacă nu le înre­gis­trăm și pe cele deja vân­dute, ce rost mai are să spu­nem că apli­căm măsura din rațiuni de secu­ri­tate?

Ca de obi­cei sta­tul român face lucru­rile de mân­tu­ială.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu