Vând cartelă anonimă

Vând cartelă pre‐pay anon­imă, neîn­reg­is­trată. Așa s‐ar putea să sune un anunț pub­lic­i­tar în viitor, dacă de la 1 ian­uarie 2015 se intro­duce oblig­a­tiv­i­tatea înreg­istrării iden­tității celor care cumpără o ast­fel de cartelă. Statul român se gân­dește să pună un nume în drep­tul fiecărui număr de tele­fon, ceea ce — privind din per­spec­tiva secu­rității naționale — nu e neapărat un lucru rău. În fond, dacă pen­tru o cartelă cu abona­ment nu e nimeni der­an­jat de cunoașterea iden­tității abon­at­u­lui, de ce ar der­anja asta în cazul unei cartele pre‐pay? Poate doar dacă cineva o achiz­iționează toc­mai pen­tru a face lucruri care să nu poată fi aso­ci­ate cu numele său. Adică ile­gal­ități.

Ceea ce nu pri­cep însă este de ce măsura s‐ar aplica doar la cartelele nou cumpărate. Cu cele care sunt deja în uz ce se întâm­plă? Ce rost area această măsură dacă vreo 12 mil­ioane de cartele anon­ime există în con­tin­uare în piață? Cât va dura până când aces­tea vor dis­părea "nat­ural" din uz? Cinci ani? Zece ani? Și dacă nu le înreg­istrăm și pe cele deja vân­dute, ce rost mai are să spunem că aplicăm măsura din rați­uni de secu­ri­tate?

Ca de obi­cei statul român face lucrurile de mân­tu­ială.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu