Geta e o fe­meie foarte de­ter­mi­nată. Se vede asta din ati­tu­di­nea ei, din pos­tura ho­tă­râtă a cor­pu­lui ma­siv și des­tul de înalt, prop­tit pe două pi­cioare zdra­vene și ușor de­păr­tate, ca ale unui lup­tă­tor de sumo. E greu să‑i dai o vâr­stă, pare tâ­nără sau poate doar pie­lea e bine în­tinsă pe fața ei lată. Gușa dublă care îi atârnă pu­țin sub băr­bie o tră­dează to­tuși, spu­nând că Geta nu mai e chiar la prima tinerețe.

Din­colo de apa­ri­ția sa vo­lu­me­trică, Geta e o fire spor­tivă. Poți să te con­vingi de asta din ves­ti­men­ta­ția sa: pan­ta­lo­nii pană de tre­ning, pan­to­fii sport și o bluză groasă cu fer­moar, mu­lată peste bu­rta pro­e­mi­nentă. Pe bra­țul gros, prins te­me­i­nic de bara auto­bu­zu­lui, atârnă o poșetă ieftină din imi­ta­ție de piele. În cea­laltă mână, prin­tre de­ge­tele groase ca niște câr­nă­ciori, se ză­rește un te­le­fon care sună.

- Da, mă! ‘Neața! … Lasă vră­je­ala, zi ce te‑a apu­cat ieri să-mi tri­miți SMS-ul ăla… Cum? … Nu m‑a de­ran­jat, da’ pu­teai să zici și tu mai multe de ziua mea, nu doar “ce faci po­rum­bițo?”.… Nu, Sandu nu era la mine, ți-am zis că am terminat‑o cu el că e un ne­sim­țit.… Da, a fost mai multă lume, nașă-mea, o pri­e­tenă care am fost cu ea la munte, mă rog, mai mulți, nu știi tu… Da, ei s‑au sim­țit bine, mă bu­cur că s‑a sim­țit lu­mea bine, am fă­cut gră­tare cu ceafă, cu mici, cu de toate… bere, așa cum tre­buie, știi că mie-mi place să fie to­tul pus la punct… Mă­car ei să se simtă bine, dacă eu n‑am avut cum… Ce?… Da, mă, ne ve­dem și noi zi­lele as­tea, si­gur, da’ stai să-mi re­vin și eu, că sunt su­pă­rată de la po­ves­tea cu boul ăla de Sandu… Pe urmă vine po­rum­bița la tine…

Râde, în­ve­se­lită de tur­nura con­ver­sa­ției, apoi se în­tu­necă brusc:

- Păi știi când o să-mi re­vin? După ce‑i sparg fața bo­u­lui! Îi sparg fața și după aia îi sparg și bo­tul ăla de ani­malu’ dracului!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.