Crin An­to­ne­scu are re­ve­la­ții. Nu sunt mis­tice, dar sunt pu­ter­nice. De cu­rând a în­ce­put să i se arate tot mai des Vic­tor Vi­o­rel într‑o man­tie de du­ș­man al jus­ti­ției și al pre­sei li­bere, iar această vi­ziune îl bân­tuie de di­mi­neața până seara. Cu­rios lu­cru, câtă vreme a fost în USL nu pă­rea să se îm­pie­dice de dis­cur­sul și fap­tele pre­mi­e­ru­lui — se vede treaba că ca­rac­te­rul in­fect de po­li­ti­cian co­rupt, min­ci­nos și pla­gi­a­tor al lui Vic­tor Vi­o­rel s‑a dezvol­tat doar de vreo câ­teva săp­tămâni. Până atunci fu­sese pre­cum Maica Tereza.

Crin An­to­ne­scu ne spune că PNL tră­iește din va­lori. Ne­fi­ind clar care sunt alea, cred că ar tre­bui să‑i în­tre­băm pe Relu Fe­ne­chiu sau pe Ovi­diu Si­laghi — cu si­gu­ranță ei ne pot spune mai multe des­pre acest su­biect. Pen­tru că dom­nul An­to­ne­scu — că­zut pradă re­ve­la­ți­i­lor sale pro-eu­ro­pene, de­mo­cra­tice și li­be­rale — nu își mai amin­tește de de­ta­li­ile tre­cu­tu­lui nu foarte îndepărtat.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.