Cât costă democrația

Remar­casem nu demult un arti­col care vor­bea despre gen­er­alul amer­i­can George Pomuț, un emi­grant român cu expe­riență mil­i­tară, care a ajuns să joace un rol sem­ni­fica­tiv în războiul de sece­siune. Între altele el a fost unul din­tre cei care au nego­ciat cu Rusia cumpărarea stat­u­lui Alaska pen­tru a‑l include ter­i­to­ri­u­lui amer­i­can. La vre­mea aceea rușii se temeau că îl vor pierde oricum, în vreun război cu occi­den­talii, după ce toc­mai încasaseră o mamă de bătaie de la ei în războiul Crimeii. Așa că au vân­dut Alaska cu vreo 7,2 mil­ioane de dolari, bani mulți la vre­mea aceea.

Achiz­iția a stâr­nit o sume­de­nie de con­tro­verse în Amer­ica, ajungându-se până la a‑l face nebun pe Bill Seward — prin­ci­palul nego­ci­a­tor amer­i­can — pen­tru că a accep­tat un preț așa de mare. Lucrurile fus­eseră deja făcute însă, iar mai apoi dom­nul Gigi Pomuț a fost trimis con­sul la Saint Peters­burg, ceea ce azi s‑ar fi inter­pre­tat ca o sinecură cel puțin dubioasă după așa o tran­za­cție. Fapt este că dom­nul con­sul gen­eral a rămas până la moarte în Rusia, fiind înmor­mân­tat la Smolensk.

Ulte­rior s‑a dovedit că Alaska era plină de petrol și gaze, ca să nu mai pome­nesc de mulții amer­i­cani care se vor fi îmbogățit în epoca căută­to­rilor de aur. Dar din­colo de toate, privind la isto­ria mai recentă, nu poți să nu te întrebi cum ar fi ară­tat bal­anța put­erii mon­di­ale dacă Alaska ar fi fost ruse­ască, iar URSS ar fi fost bine înșu­ru­bat în coasta Americii de Nord, etalându-și fru­musețe de ogive nucleare îndrep­tate pri­etenește către amer­i­cani și cana­di­eni. Prob­a­bil că lucrurile ar fi fost mult mai com­pli­cate pen­tru toată lumea occi­den­tală și pen­tru democrație.

Crimeea pier­dută în 1856 a revenit până la urmă rușilor. Însă Alaska a rămas, din feri­cire, amer­i­cană. Prețul plătit atunci ar însemna azi vreo 433 mil­iarde de dolari. Adică vreo 3% din PIB-ul Statelor Unite. Până la urmă n‑a fost o afacere chiar proastă, nu?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu