Un reminder pentru romantism

În diminețile însorite de primă­vară Herăstrăul e cel mai fru­mos parc din lume. Aleile aproape pustii, scăl­date de soarele ridi­cat de‑o suliță pe cer, te invită să le col­inzi și să te bucuri de aerul proaspăt, mirosind a frunze tinere și a baltă renăs­cută. De pe Insula Trandafir­ilor trec cu bici­cleta peste podul boltit și urc apoi către sta­tui, pe lângă teatrul de vară. Sus, în capă­tul aleii, fac stânga. Un el și o ea admiră peluza de flori din fața acvar­i­u­lui.

- Hai să-ți fac o poză aici, zice el.
— Acuma? între­abă ea.
Sunt tineri, până în 30 de ani, îmbră­cați de birou, nicide­cum pen­tru plim­bare în parc.
— Da, acuma. Hai, stai acolo, mai lângă flori, ca să prind și lacul pe fun­dal.
Ea dă semne de nerăb­dare, foindu-se de pe un picior pe altul:
— Gata?
— Nu, stai că-ți fac cu tele­fonul ăsta­lalt, că e mai bună cam­era. Și lasă-te așa, puțin pe o parte să se des­facă părul, că ești foarte fru­moasă cu el des­fă­cut.

Nerăb­darea ei se topește în mierea com­pli­men­tu­lui. Se stră­duie să ia o poz­iție de stu­dio, stând ușor pe vine și încli­nată pre­cum tur­nul din Pisa. El moș­mon­dește ceva la tele­fon. De undeva din spate apar în cadru doi bătrâni dis­cutând aprins între ei:
— Dacă înțelegi dum­neata, după trei seturi de anal­ize la trei lab­o­ra­toare diferite aveam trei val­ori de refer­ință! Și le-am dat la anal­iză din aceeași probă de urină… Nu poți să mai ai încredere în lab­o­ra­toarele astea, dom'ne!
— Nu vă supărați, strigă el către cei doi bătrâni, facem și noi o poză aici.
Nu‑l aud. Dez­baterea despre anal­iza urinei e prea aprinsă.

Ea începe să își piardă răb­darea.
— Hai, că la 10 am un meet­ing.
— Da' durează numai un minut, protestează el. E așa fru­mos locul…
— Lasă că-mi faci mâine poză, tot aici.
Ea se înde­părtează deja, iar el — bosum­flat — o urmează, băgând tele­fonul în buzu­nar.
— Mâine am să uit, con­cluzionează deza­măgit.
Ea se gân­dește nițel apoi găsește soluția sal­va­toare:
— Pune-ți și tu un reminder pe tele­fon.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu