A fura, a cerși, a parveni

Româ­nia cele­brează nor­mal­i­tatea, într-atât de rară a devenit. O tânără găsește un portofel cu mulți bani și îl duce la poliție. Lumea e uim­ită. Loredana e țigancă și e săracă — motiv de și mai adâncă mirare. Mai înainte de a se afla toate detali­ile întâm­plării, satul a auzit că o țigancă a ajuns la poliție cu un portofel și a con­cluzionat sec: pre­cis a furat banii. Nici măcar în sinea lor nu s‑au dojenit atunci când au aflat ade­vărul. Pen­tru că în Româ­nia a fura un portofel face parte din nor­mal­i­tate.

Presa a viz­itat cocioaba în care Loredana locuiește împre­ună cu părinții, frații și copiii săi. Pais­prezece suflete în două-trei camere mici, ridi­cate din paiantă. Sără­cie lucie. Tele­viz­iu­nile por­nesc o cam­panie de strân­gere de fon­duri ca să se ridice o casă mai bună pen­tru Loredana și familia ei. Europa FM îi oferă timp de zece luni câte o mie de lei, suma pe care ea a returnat‑o la poliție. În inter­vi­urile luate Loredana vor­bește sim­plu și convingă­tor despre fap­tul că banii din portofel nu i se cuve­neau pen­tru că nu a muncit pen­tru ei. Și adaugă că, dacă n‑are ce mânca, mai bine cerșește decât să fure. Așa a învățat‑o mama ei. Pen­tru că în Româ­nia a cerși face parte din nor­mal­i­tate.

La mai puțin de două sute de kilo­metri dis­tanță Curtea de Apel București con­traz­ice o instanță supe­rioară ei — Înalta Curte de Casație și Justiție — și declară că Mircea Dia­conu poate totuși să can­dideze la alegerile europar­la­mentare. Moti­vația este stu­pe­fi­antă: legea este ambiguă și, în acest caz, peten­tu­lui i se dă drep­tate. Cu alte cuvinte nu e vorba de justiție, ci de echivoc. Actorul jubilează, va putea să joace rolul de dep­u­tat pe scena euro­peană, la care se pare că aspiră cu ardoare. N‑o să fie Mircea Dia­conu cel mai prost europar­la­men­tar român — stan­dard­ele sta­bilite de EBA sunt greu de doborât — dar calea pe care ajunge acolo îl dezonore­ază. Rămâne de văzut ce pla­nuri impor­tante are ca europar­la­men­tar, de s‑a bătut cu atâta ardoare să ajungă acolo.

Până la bilanț, faptele vor rămâne. A cerșit pro­tecția Sen­at­u­lui în fața ANI, a cerșit sustinerea PNL pen­tru europar­la­mentare, a primit pomana spri­jin­u­lui medi­atic al Antenei 3 și până la urmă mâna justiției i‑a arun­cat în poală hâr­tia care îi deschide calea spre Brux­elles. Nu pen­tru că a avut drep­tate, ci pen­tru că legea e inter­pretabilă. Pe ușa din dos a politicii Mircea Dia­conu se pregătește să dev­ină euro-impostor. Pen­tru că în Româ­nia a par­veni face parte din nor­mal­i­tate.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu