Des­pre doamna Do­ina v‑am mai po­ves­tit aici, dar pro­ba­bil că ați ui­tat sau ați tre­cut cu ve­de­rea. Iată însă că soarta ne‑o scoate în cale din nou pe această dis­tinsă mi­nis­treasă, in­trată în gu­vern ca să facă să fie bine, pen­tru ca să nu fie rău. De­o­a­rece în aria in­com­pe­ten­țe­lor sale in­tră nu nu­mai pă­du­rile — unde nu tre­buie să facă ni­mic, doar să în­chidă ochii — ci și apele, du­amna Do­ina a tre­buit să se suie în barca lui Ponta și Drag­nea, ca să arate po­po­ru­lui com­pa­siu­nea sa nețărmurită.

Plu­tind în barca trasă de jan­darmi pe uli­țele inun­date, tri­oul gu­ver­na­men­tal arată pre­cum pri­maru’, se­cre­taru’ și con­ta­bila de la pri­mă­rie într‑o zi de strâns lu­mea la vot: “nea Ilie, când ne-ntoar­cem tre­cem pe la ma­tale”. Și, ju­de­când după per­for­man­țele de până acum, cam ăsta e nive­lul ma­xim la care Vic­tor Vi­o­rel poate să se ridice.

În ce o pri­vește pe mi­nis­tra ape­lor, ca să‑l pa­ra­fra­zez pe dom­nul Ponta, aș zice: fă, Do­ina, n‑oi avea tu chef de inun­da­ții, da’ zi dracu’ și tu ceva in­te­li­gent, că o să zică lu­mea că ești incompetentă!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.