Portretul unui om sănătos

Din­tre toate sfa­tu­rile pe care ni le dau medi­cii când mai mer­gem pe la câte un con­trol, pe mine ăla cu evi­ta­rea stre­su­lui mă ener­vează cel mai mult. Une­ori îmi vine să îi întreb cum arată stre­sul ăsta de care vor­besc ei, ca să știu să‐l oco­lesc. Genul ăsta de reco­man­dări medi­cale ina­pli­ca­bile aș putea să le dau și eu, fără să stu­diez medi­cina. Cum naiba să eviți stre­sul într‐un oraș pre­cum Bucu­reștiul?

Ar tre­bui să nu mai cir­culi cu mașina, pen­tru că tra­fi­cul este stre­sant. Ar însemna să nu mai mergi la muncă, pen­tru că ser­vi­ciul implică res­pon­sa­bi­li­tăți stre­sante. Ar însemna să eviți maga­zi­nele pen­tru că aglo­me­ra­ția și nesim­ți­rea con­ce­tă­țe­ni­lor tăi te stre­sează. Ar însemna să locu­iești în pus­ti­e­tate pen­tru că inter­sec­ta­rea cu colo­ca­ta­rul român e o per­ma­nentă sursă de stres. Ar însemna să inter­zici fami­liei să‐ți vor­bească des­pre pro­bleme, pen­tru că veș­tile proaste te stre­sează. Ar însemna să nu te mai duci la medic pen­tru că sfa­tu­rile lor te stre­sează. Ar însemna să nu mai tră­iești. Cre­deți că medi­cii nu știu toate astea? De bună seamă că știu. Si totuși ne spun: evi­tați stre­sul.

Iar sin­gu­rul mod în care poți aplica sfa­tul lor este acela de a deveni nepă­să­tor la toate cele ce se întâm­plă în jurul tău. Să ignori pe toti cei­lalți din jur dim­pre­ună cu sen­ti­men­tele și păre­rile lor. Să răs­punzi min­ciu­nii cu una și mai mare. Să‐ți sic­ti­rești veci­nii. Să faci la volan orice îți trece prin cap ca să scapi de tra­fic, ignorându‐i pe cei­lalți. Să fugi de ris­curi la ser­vi­ciu, făcându‐i pe alții răs­pun­ză­tori de eșe­cu­rile tale. Să te bagi în față, dacă sta­tul la coadă te stre­sează. Și chiar dacă totuși te mai ener­vezi une­ori, să‐ți des­carci ner­vii ime­diat, pe ori­cine îți este la îndemână. Să devii nesim­ți­tul per­fect, mito­ca­nul suprem. Ast­fel, îți spune chiar medi­cina modernă, vei fi per­fect sănă­tos.

Și uite așa începi să rea­li­zezi că nu tră­iești de fapt într‐o lume de nesim­țiți. Mito­ca­nii din jurul tău sunt doar niște bieți semeni ai tăi care se stră­du­iesc, ca și tine, să evite stre­sul. Pen­tru că așa le‐o fi reco­man­dat medi­cul.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  • Sorin Sfirlogea

   Tipa are carismă, e clar. Teo­ria ei… s‐ar putea să fie ceva ade­văr în ea.

 1. Alice

  Dar des­pre cerin­țele de la anga­jare ce zici? ”Rezis­tent la stres”. Nu, nu rezist la stres, îl simt al nai­bii cum mișună peste tot și‐i cad în mreje.

  • Sorin Sfirlogea

   Ar tre­bui spus la inter­viu: eu rezis­tent sunt, dar mi‐a zis medi­cul să‐l evit :))


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu