Portretul unui om sănătos

Din­tre toate sfa­turile pe care ni le dau medicii când mai mergem pe la câte un con­trol, pe mine ăla cu evitarea stre­su­lui mă enervează cel mai mult. Une­ori îmi vine să îi întreb cum arată stre­sul ăsta de care vorbesc ei, ca să știu să‐l oco­lesc. Genul ăsta de reco­mandări med­icale inaplic­a­bile aș putea să le dau și eu, fără să studiez med­i­c­ina. Cum naiba să eviți stre­sul într‐un oraș pre­cum Bucureștiul?

Ar tre­bui să nu mai cir­culi cu mașina, pen­tru că trafi­cul este stre­sant. Ar însemna să nu mai mergi la muncă, pen­tru că ser­vi­ciul implică respon­s­abil­ități stre­sante. Ar însemna să eviți mag­a­zinele pen­tru că aglom­er­ația și nes­imțirea con­cetățe­nilor tăi te stre­sează. Ar însemna să locuiești în pusti­etate pen­tru că inter­sectarea cu colo­catarul român e o per­ma­nentă sursă de stres. Ar însemna să interzici fam­i­liei să‐ți vor­bească despre prob­leme, pen­tru că veștile proaste te stre­sează. Ar însemna să nu te mai duci la medic pen­tru că sfa­turile lor te stre­sează. Ar însemna să nu mai trăiești. Cre­deți că medicii nu știu toate astea? De bună seamă că știu. Si totuși ne spun: evi­tați stre­sul.

Iar sin­gu­rul mod în care poți aplica sfatul lor este acela de a deveni nepăsă­tor la toate cele ce se întâm­plă în jurul tău. Să ignori pe toti ceilalți din jur dim­pre­ună cu sen­ti­mentele și părerile lor. Să răspunzi min­ci­u­nii cu una și mai mare. Să‐ți sic­tirești vecinii. Să faci la volan orice îți trece prin cap ca să scapi de trafic, ignorându‐i pe ceilalți. Să fugi de riscuri la ser­vi­ciu, făcându‐i pe alții răspun­ză­tori de eșe­curile tale. Să te bagi în față, dacă statul la coadă te stre­sează. Și chiar dacă totuși te mai enervezi une­ori, să‐ți descarci nervii ime­diat, pe oricine îți este la îndemână. Să devii nes­imți­tul per­fect, mito­canul suprem. Ast­fel, îți spune chiar med­i­c­ina mod­ernă, vei fi per­fect sănă­tos.

Și uite așa începi să real­izezi că nu trăiești de fapt într‐o lume de nes­imțiți. Mito­canii din jurul tău sunt doar niște bieți semeni ai tăi care se stră­dui­esc, ca și tine, să evite stre­sul. Pen­tru că așa le‐o fi reco­man­dat medicul.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  • Sorin Sfirlogea

   Tipa are carismă, e clar. Teo­ria ei… s‐ar putea să fie ceva ade­văr în ea.

 1. Alice

  Dar despre cer­ințele de la anga­jare ce zici? ”Rezis­tent la stres”. Nu, nu rezist la stres, îl simt al naibii cum mișună peste tot și‐i cad în mreje.

  • Sorin Sfirlogea

   Ar tre­bui spus la inter­viu: eu rezis­tent sunt, dar mi‐a zis medicul să‐l evit :))


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu