Declarație de misoginism

Doina Pană pare o femeie de tre­abă. Are figura unui om bla­jin, pop­u­lat de bune intenții, genul acela de per­soană ama­bilă și lin­iștită pe care îl găsești mai degrabă în provin­cial­is­mul micilor orașe. Și când o vezi ajunsă în pos­tura de min­istru al unor domenii cu care n‑are nici în clin, nici în mânecă, gân­dul te duce ime­diat la mis­i­unea pe care i‑o fi încredințat‑o par­tidul și pe care ea — plină de bune intenții și de dor­ință de a ajuta — se stră­duie s‑o ducă la bun sfârșit. Jude­cata intran­si­gentă se înmoaie în fața bla­jinei sale apariții: poate n‑o fi chiar așa de proastă alegerea ei, cel puțin nu face rău cum au făcut alții.

Doina Pană este femeie. Și ca femeie este expusă judecății pre­pon­der­ent mis­ogine a românilor. O mică paran­teză aici: majori­tatea mis­oginilor nu vine din rân­durile băr­baților, ci chiar din ale femeilor — n‑am văzut până acum nici o fig­ură pub­lică fem­i­nină care să fie susțin­ută con­sis­tent de românce, în schimb după Ili­escu sau Ponta s‑au dat și se dau în vânt foarte multe. Mis­ogin­is­mul nu se man­i­festă neapărat în mod direct și explicit, ade­sea are forme mai sub­tile de prezență, cum ar fi de pildă "ce faci, fă Doina?". Expri­marea conține lipsa de respect: oi fi tu în guvern, dar eu te-am făcut min­istru, deci te tutu­i­esc supe­rior și adaug apel­a­tivul folosit pen­tru femeile proaste de la țară, ca să nu-ți uiți locul.

Doina Pană spune că expri­marea pe care toți am auzit‑o clar nu a exi­s­tat. În vocab­u­larul pre­mieru­lui, spune ea, nu există aceste cuvinte. Și abia prin declar­ația asta ea ne spune tuturor că da, e doar o femeie proastă din provin­cie, adusă în cap­i­tală de marii băr­bați pesediști, în fața cărora e de acord să stea în genunchi, cu capul ple­cat, recunoscă­toare că au băgat‑o în seamă. Pen­tru că mis­ogin­is­mul e firesc în Româ­nia.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Virgil

    revin, nu cunosc declara­tia doam­nei, aveti drep­tate poate fi si de natura mis­ogina daca subiec­tul este per­soana de gen fem­i­nine.

  2. Virgil

    NU EXISTA MISOGINISM FEMININ. MISANDRIE, MIXANDRIE DA.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu