Declarație de misoginism

Doina Pană pare o femeie de treabă. Are figura unui om bla­jin, popu­lat de bune inten­ții, genul acela de per­soană ama­bilă și liniș­tită pe care îl găsești mai degrabă în pro­vin­ci­a­lis­mul mici­lor orașe. Și când o vezi ajunsă în pos­tura de minis­tru al unor dome­nii cu care n‐are nici în clin, nici în mânecă, gân­dul te duce ime­diat la misiu­nea pe care i‐o fi încredințat‐o par­ti­dul și pe care ea – plină de bune inten­ții și de dorință de a ajuta – se stră­duie s‐o ducă la bun sfâr­șit. Jude­cata intransi­gentă se înmoaie în fața bla­ji­nei sale apa­ri­ții: poate n‐o fi chiar așa de proastă ale­ge­rea ei, cel puțin nu face rău cum au făcut alții.

Doina Pană este femeie. Și ca femeie este expusă jude­că­ții pre­pon­de­rent miso­gine a româ­ni­lor. O mică paran­teză aici: majo­ri­ta­tea miso­gi­ni­lor nu vine din rân­du­rile băr­ba­ți­lor, ci chiar din ale feme­i­lor – n‐am văzut până acum nici o figură publică femi­nină care să fie sus­ți­nută con­sis­tent de românce, în schimb după Ili­escu sau Ponta s‐au dat și se dau în vânt foarte multe. Miso­gi­nis­mul nu se mani­festă nea­pă­rat în mod direct și expli­cit, ade­sea are forme mai sub­tile de pre­zență, cum ar fi de pildă "ce faci, fă Doina?". Expri­ma­rea con­ține lipsa de res­pect: oi fi tu în guvern, dar eu te‐am făcut minis­tru, deci te tutu­iesc supe­rior și adaug ape­la­ti­vul folo­sit pen­tru feme­ile proaste de la țară, ca să nu‐ți uiți locul.

Doina Pană spune că expri­ma­rea pe care toți am auzit‐o clar nu a exis­tat. În voca­bu­la­rul pre­mi­e­ru­lui, spune ea, nu există aceste cuvinte. Și abia prin decla­ra­ția asta ea ne spune tutu­ror că da, e doar o femeie proastă din pro­vin­cie, adusă în capi­tală de marii băr­bați pese­diști, în fața cărora e de acord să stea în genunchi, cu capul ple­cat, recu­nos­că­toare că au băgat‐o în seamă. Pen­tru că miso­gi­nis­mul e firesc în Româ­nia.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Virgil

  revin, nu cunosc decla­ra­tia doam­nei, aveti drep­tate poate fi si de natura miso­gina daca subiec­tul este per­soana de gen femi­nine.

 2. Virgil

  NU EXISTA MISOGINISM FEMININ. MISANDRIE, MIXANDRIE DA.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu