Tre­cură aproape doi ani de la re­fe­ren­du­mul din 2012, când USL vroia să‑l tri­mită acasă pe Bă­sescu. N‑au re­u­șit pen­tru că lis­tele elec­to­rale nu erau ac­tu­a­li­zate și vo­tu­rile strânse n‑au fost su­fi­ciente ca să‑l de­mită. Vă amin­tiți ce ve­he­menți au fost use­liș­tii la adresa re­zul­ta­tu­lui fi­nal? De atunci se tot spune, cu orice oca­zie, că avem un pre­șe­dinte ne­le­gi­tim, pen­tru că o ma­jo­ri­tate re­ală (dar ne­re­cu­nos­cută scrip­tic) l‑a vrut demis.

Uite că lis­tele elec­to­rale ac­tu­a­li­zate, cele care se vor fo­losi și la ale­ge­rile eu­ro­par­la­men­tare, zic că to­tuși sun­tem 18,3 mi­li­oane de elec­tori. Pe cale de con­se­cință 7,5 mi­li­oane re­pre­zintă 41%. Nu zic că nu sunt mulți ăia care îl vro­iau de­mis pe Bă­sescu, dar în mod clar nu erau o ma­jo­ri­tate. Și, să re­cu­noaș­tem: cu toate de­fec­tele lui, Bă­sescu ne‑a prins bine tu­tu­ror. Cum ar fi ară­tat Ro­mâ­nia azi, dacă la Co­tro­ceni se in­stala un Crin somno­lent? Mai pu­ține ares­tări ale ma­fi­o­ți­lor? O lege a am­nis­tiei tre­cută prin par­la­ment? Un DNA mai co­o­pe­rant cu pu­te­rea po­li­tică? Cine știe…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.