Din cauza lui datorită

Nu zic că limba română e ușoară. Mulțimea de excepții ale gra­maticii poate înneb­uni un străin care încearcă să o învețe — am măr­turii în acest sens — și cu sig­u­ranță că e o legă­tură directă între încâl­ceala sin­tac­tică și mor­fo­log­ică a lim­bii și ten­tația noas­tră națion­ală de a adăuga oricărei legi un noian de excepții, până când reg­ula se sufocă și devine inaplic­a­bilă din cauza lor. Astea fiind spuse, rămân totuși la păr­erea că pen­tru un român vor­birea corectă a lim­bii este o dovadă de respect și — dacă vreți — de aut­en­tic patri­o­tism.

În ultima vreme con­stat că se răspân­dește o nouă eroare de expri­mare: con­fuzia din­tre "datorită" și "din cauza". Aud tot mai des for­mulări de genul "datorită ploii m‑am udat până la piele" sau "din cauza lui am reușit să ajung la timp". Oameni buni, să reca­pit­ulăm: datorită se folosește când din relația de cauza­l­i­tate a gen­erat un efect benefic, poz­i­tiv, dorit. Din cauza se folosește când efec­tul pro­dus de cauză este nedorit, neg­a­tiv. Deci "datorită lui am ajuns la timp" și "din cauza ploii m‑am udat până la piele". Ok?

Mai nou văd că și în presă apar exprimări din astea nefericite: Rusia oferă Ucrainei un ulti­ma­tum în legă­tură cu plata gazelor nat­u­rale. Un ulti­ma­tum nu se oferă, că nu e cadou. Un ulti­ma­tum se dă. Adică se bagă pe gât. Așa cum ar fi tre­buit să i se bage cartea de gra­mat­ică jur­nal­is­tu­lui care a com­pus titlul ăsta.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu