Crin An­to­ne­scu în­cepe să re­a­li­zeze că nu mai are nici o șansă să ajungă pre­șe­dinte. Mar­șul tri­um­fal al lui Ponta nu mai poate fi oprit de fan­to­șele li­be­rale. Așa că îl ia în tan­dem pe Iohan­nis, doar-doar va mai pluti nițel. Dar e prea târziu.

Ata­cu­rile sale ve­he­mente la adresa lui Ponta se în­torc ca un bu­me­rang împotrivă‑i. Cei care vo­tează cu Ponta nu sunt sen­si­bili la fap­tul că pe­se­dis­tul e mi­to­man, pla­gi­a­tor și in­com­pe­tent — în parte așa sunt și ei. Cei care l‑ar fi vo­tat pe An­to­ne­scu sunt însă dez­gus­tați de pro­mis­cu­i­ta­tea în care s‑a com­plă­cut timp de doi ani. Dez­vă­lu­i­rile tar­dive des­pre culi­sele USL sunt ar­gu­mente elec­to­rale, me­nite să‑i răzgân­dească. Dar e prea puțin.

În­tre­ba­rea se­ri­oasă care se pune este dacă scu­fun­da­rea sa va tor­pila și par­ti­dul. Și tare mă tem că da. Cu ima­gi­nea pro­fund afec­tată de fe­ne­chii și si­laghi, PNL a pier­dut vo­tul ide­a­liș­ti­lor. Elec­to­ra­tul ra­di­cal de dreapta i‑a con­dam­nat încă de când s‑au aliat cu PSD. Oport­u­niș­tii în­țe­leg că nu mai e rost de ajuns la pu­tere cu ei. Cine le‑a mai ră­mas? Vom vedea.

Și mă în­treb dacă — după un pro­ba­bil eșec în ale­ge­rile eu­ro­par­la­men­tare — se vor găsi în­de­a­juns de mulți li­be­rali care să‑i ceară gâ­tul lui An­to­ne­scu, dacă vor re­uși să‑l de­barce și, mai ales, dacă vor co­muta toți — oport­u­nist — pe li­nia in­di­cată de Tă­ri­ceanu. Ponta su­ge­rează că da.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.