Vovoteaza la români

Ieri dimi­neață aveam o scurtă con­ver­sa­ție pe chat cu Kari­oka și remar­cam amân­doi rela­ția tot mai strânsă din­tre poli­tic și bise­rică și cum ambele părți au înțe­les că se pot servi reci­proc pen­tru a‐și pro­mova inte­re­sele finan­ci­are. Iar ali­anța asta poli­tică func­țio­nează de minune, pen­tru că se bazează pe com­por­ta­men­tul schi­zo­fre­nic al româ­nu­lui de rând, care votează tot soiul de hoți și min­ci­noși și pe urmă se duce la bise­rică și se roagă să‐i dea Dum­ne­zeu o viață mai bună. Și pen­tru că bise­rica aia mare unde ne vom mân­tui cu toții se face chiar în dosul cur­ții par­la­men­tu­lui, o să se poată face o inte­grare per­fectă între cele două insti­tu­ții: poli­ti­cie­nii o să dic­teze lis­tele cu ăia care tre­buie aleși, iar popii o să‐i pre­zinte eno­ri­a­și­lor ca pe tri­mi­șii lui Dum­ne­zeu.

Mă gân­deam să caut în presa din tre­cut câteva dovezi în sus­ți­ne­rea teo­riei că acest pact există, dar ăștia de la Ade­vă­rul mi‐au luat‐o îna­inte și m‐au scu­tit de bătaia de cap a docu­men­tă­rii. Citiți și medi­tați, voi prea cucer­nici și evla­vi­oși orto­do­cși! Și nu vă mirați dacă îna­inte de votare taica popa vă apare la ușă și vă zice că e nouă săr­bă­toare bise­ri­cească – Vovo­teaza. Pupați icoana par­la­men­ta­ru­lui, dați ceva pen­tru cutia milei și ziceți dim­pre­ună cu el: se votează robul lui Dum­ne­zeu, par­la­men­tar pe viață…


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Alice

    Și acest pact, ca și altele de alt­fel, câștigă pon­dere cu aju­to­rul celor care nu se duc la vot.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu