Vovoteaza la români

Ieri dimineață aveam o scurtă con­ver­sație pe chat cu Kar­ioka și remar­cam amân­doi relația tot mai strânsă din­tre politic și bis­er­ică și cum ambele părți au înțe­les că se pot servi rec­i­proc pen­tru a‑și pro­mova intere­sele finan­ciare. Iar alianța asta politică funcționează de min­une, pen­tru că se bazează pe com­por­ta­men­tul schizofrenic al românu­lui de rând, care votează tot soiul de hoți și min­ci­noși și pe urmă se duce la bis­er­ică și se roagă să‑i dea Dum­nezeu o viață mai bună. Și pen­tru că bis­er­ica aia mare unde ne vom mân­tui cu toții se face chiar în dosul curții par­la­men­tu­lui, o să se poată face o inte­grare per­fectă între cele două insti­tuții: politi­cienii o să dicteze lis­tele cu ăia care tre­buie aleși, iar popii o să‑i prez­inte eno­ri­așilor ca pe trim­ișii lui Dum­nezeu.

Mă gân­deam să caut în presa din tre­cut câteva dovezi în susținerea teoriei că acest pact există, dar ăștia de la Ade­vărul mi-au luat‑o înainte și m‑au scu­tit de bătaia de cap a doc­u­men­tării. Citiți și med­i­tați, voi prea cucer­nici și evlavioși ortodocși! Și nu vă mirați dacă înainte de votare taica popa vă apare la ușă și vă zice că e nouă săr­bă­toare bis­ericească — Vovoteaza. Pupați icoana par­la­men­taru­lui, dați ceva pen­tru cutia milei și ziceți dim­pre­ună cu el: se votează robul lui Dum­nezeu, par­la­men­tar pe viață…


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Alice

    Și acest pact, ca și altele de alt­fel, câștigă pon­dere cu aju­torul celor care nu se duc la vot.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu