Să zi­cem că ești o per­soană iu­bi­toare de plim­bări și, din când în când, îți place să te duci în par­cul tău pre­fe­rat pen­tru câ­teva ore de re­la­xare. Și să zi­cem că par­cul ăsta e Ciș­mi­giul. Deci iei auto­bu­zul sau me­troul, ajungi la des­ti­na­ție, mai faci câ­țiva pași și in­tri în parc. Ver­deață, flori, apă, aer (ceva mai) cu­rat. Ești fericit.

Și într‑o zi, fără să ți se ceară pă­re­rea, fără să fii în­ști­in­țat, gă­sești o ba­rieră la in­tra­rea în parc și un anunț mare care spune că nu­mai ce­tă­țe­nii re­zi­denți pe stră­zile li­mi­trofe par­cu­lui au voie să se plimbe în parc. Tot ce poți să faci este să te uiți peste gard cum cei pu­țini, aleși după cri­te­riul re­zi­den­ței, se bu­cură de ceea până mai ieri era și pen­tru tine. Te in­te­re­sezi în stânga și dreapta, în­cerci să în­țe­legi ra­țiu­nile in­ter­dic­ției, ca să afli doar că așa a de­cis pri­ma­rul, că vrea el să le facă par­cul ca­dou ce­lor din zona Ciș­mi­giu. Și te um­pli de nervi și în­cepi să te în­trebi dacă așa ceva e le­gal. Însă cui îi pasă de le­ga­li­tate în București?!?

Ei bine, cam așa e și cu po­ves­tea por­tu­lui Con­stanța. Ceva care se află în pro­pri­e­ta­tea sta­tu­lui ro­mân — adică și a ta — este tre­cut în pro­pri­e­ta­tea pri­mă­riei Con­stanța — adică a cla­nu­lui Ma­zăre. Nu‑i așa că‑i mișto România?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. George Soare

  Cred ca acea ma­jo­ri­tate e fix in­vers din pacate.

 2. Marinescu Vlad

  Ge­orge Soare: re­teta e sim­pla. Sa­ra­cesti un judet/oras, aia care au ceva in cap (ma­jo­ri­ta­tea) sunt ne­vo­iti sa plece din lo­ca­li­ta­tea res­pec­tiva ca sa poata sa tra­iasca, ra­man asis­ta­tii so­cial, pensionarii,etc, sa zi­cem intr-un cu­vant pros­ti­mea, cand vine cam­pa­nia le oferi una alta si le pro­miti di­verse (prac­tic ii cum­para prin in­ter­me­diul unui mit, al sal­va­to­ru­lui) si apoi vezi rezultatele.

 3. Sorin Sfirlogea

  Nu m‑am aș­tep­tat să pro­duc efec­tul ăsta 😀

 4. George Soare

  Pen­tru pu­tin timp am cre­zut ca­zul cu par­cul Cis­mi­giu 🙂 Ca si in Ar­ges, ma in­treb cum de atata vreme este vo­tat ace­lasi om in func­tia de pri­mar. Ce con­du­ca­tor iu­bit este ma­zare, dan­sa­to­rul exo­tic, cu sa­la­riu de pri­mar si chi­rias de lux.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.