Clinceni contra Chiajna

De la o vreme încoace fot­balul româ­nesc are o evoluție stranie. Și poate că evoluție — ter­men care sug­erează pro­gre­sul — e un cuvânt nepotrivit în con­tex­tul despre care dis­cutăm. Pen­tru că numai de pro­gres nu poate fi vorba. O mulțime de echipe sem­ni­fica­tive au prob­leme finan­ciare tot mai mari, iar per­for­manțele sportive se prăbușesc con­stant. Să fie oare fun­dul gropii, de unde fot­balul româ­nesc va renaște?

La FRF s‑a schim­bat con­duc­erea, iar noul președ­inte — Răz­van Burleanu — pare deter­mi­nat să schimbe lucrurile. Con­tes­tați­ile curg în jurul său și nu se știe cum se va sfârși epopeea înlocuirii lui Mircea Sandu, naș al fot­balu­lui româ­nesc timp de mulți ani. Unii cred că Burleanu va pica, pen­tru că a fost impus de politic. Alții zic că va rezista și va face curățe­nie în fot­bal. Ceea ce sper și eu. La LPF, Gino Iorgulescu nu dă încă sem­nele unei trans­for­mări serioase, părând că lasă lucrurile să curgă în rit­mul și după reg­ulile tre­cu­tu­lui. Cam­pi­onatul intern se destramă trep­tat si prob­a­bil că în curând nu vor mai fi prea mulți bani de învâr­tit, ceea ce va scădea și mai mult intere­sul pen­tru investiții în fot­bal.

Dacă ne uităm puțin ret­ro­spec­tiv la ceea ce s‑a întâm­plat în ultimii douăzeci de ani con­statăm că fot­balul n‑a fost decât o mare afacere cu carne vie, diri­jată de câțiva păpușari. Majori­tatea din­tre ei sunt acum după gratii, plătind mult prea târziu și prea puțin deza­s­trul finan­ciar și medi­atic pe care l‑au gen­erat prin acți­u­nile lor. Din rămășițele gen­er­ației de aur, cre­ată de bla­matul regim comu­nist, s‑au încro­pit primele afac­eri bănoase pen­tru sam­sarii de jucă­tori.

Unii au înțe­les destul de repede că jucă­torii tal­en­tați pot fi umflati medi­atic, pro­movați prin inter­mediul naționalei de fot­bal cu colab­o­rarea selecționeru­lui și a șefu­lui FRF și vân­duți la cluburi din străină­tate pe sume fru­mușele. Câștiga patronul clubu­lui care vin­dea, câștiga și impre­sarul, câștiga și jucă­torul. Toată lumea părea feric­ită, doar că în urma aces­tor afac­eri fot­balul nu câștiga nici o leț­caie în investiții la baza sa, acolo de unde ar fi tre­buit să crească alte val­ori.

Nivelul cam­pi­onat­u­lui a fost nițel ridi­cat cu jucă­tori străini aduși din alte zări, pre­cum por­tughezii de la CFR Cluj sau africanii de la Vaslui și Pan­durii. Echipele în care au jucat au avut per­for­manțe nota­bile pen­tru nivelul cam­pi­onat­u­lui intern, semn că val­oarea poate fi cul­ti­vată. Însă așa-zișii investi­tori din fot­bal n‑aveau nici un gând de a crea per­for­manță susten­abilă — cam­pi­onatul a fost săl­tat cal­i­ta­tiv doar pen­tru că din cupele europene se căști­gau bani. A fost și asta o ciu­peală, a doua ca mărime, care s‑a stins și ea la fel ca vânzările de tal­ente pen­tru că nu s‑a făcut nimic pen­tru a o susține pe ter­men lung.

N‑am putut nicio­dată să pri­cep de ce oameni inteligenți se duc pe sta­dioane și zbiară ca niște apu­cați în sustinerea unei echipe de club sau naționale, atunci când știu că totul e de fapt o punere in scenă pen­tru ca niște șmecheri să se aleagă cu bani. Dar sunt sigur că inutilele lor zba­teri în tri­bune și peluze serveau cu brio scop­u­lui mer­can­til al întregii afac­eri care este azi fot­balul. Spec­ta­colul tre­buie să fie com­plet pen­tru ca banii să curgă spre buzunarele băieților deștepți.

Iar acum con­statăm că Dinamo intră în fal­i­ment, Sportul a închis baraca, Rapid e în liga 2 și nu primește licență de pro­movare, Poli Tim­ișoara a dis­părut din cauza unor scan­daluri avocățești, iar Craiova nu se mai știe dacă există sau nu. În locul lor apar echipe mete­orice pre­cum Unirea Urz­iceni, CS Otopeni, Botoșani, Con­cor­dia Chi­a­jna sau FC Clinceni. Cine le finanțează și de ce sunt împinse spre prima ligă, nimeni nu știe. De ce mor după doar câteva sezoane, iar nu se știe. Dar mă tem că în rit­mul ăsta nu va mai trece mult până când vom dis­cuta aprins despre cine câștigă cam­pi­onatul: Chi­a­jna sau Clinceni?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu