O problemă de statistică

Con­form opiniei pub­lice, ușor de ver­i­fi­cat ori­unde te-ai afla în Româ­nia, 99,99% din­tre con­cetățenii noștri con­sid­eră că clasa politică românească e coruptă, fiind pop­u­lată de min­ci­noși și hoți. Con­form unui son­daj recent 80% din români con­sid­eră că politi­cienii con­damnați de justiție sunt vino­vați de faptele pen­tru care au fost încar­cer­ați. Con­form unei sta­tis­tici ad-hoc — făcută de mine — 80% din politi­cienii con­damnați provin din PSD și PNL. Con­form rezul­tatelor alegerilor europar­la­mentare — pe care le anticipez aici — 60% din­tre par­la­men­tarii aleși vor fi din PSD și PNL.

Din Wikipedia aflăm că:

Demența este o pierdere a apti­tu­dinilor men­tale care afectează viața cotid­i­ană a per­soanei în cauză. Ea poate provoca prob­leme ale mem­o­riei și ale gândirii și capac­ității de abstrac­ti­zare.

Se cere să se deter­mine pro­cen­tul sta­tis­tic de români care suferă de demență.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu