Con­form opi­niei pu­blice, ușor de ve­ri­fi­cat ori­unde te-ai afla în Ro­mâ­nia, 99,99% din­tre con­ce­tă­țe­nii noș­tri con­si­deră că clasa po­li­tică ro­mâ­nească e co­ruptă, fi­ind po­pu­lată de min­ci­noși și hoți. Con­form unui son­daj re­cent 80% din ro­mâni con­si­deră că po­li­ti­cie­nii con­dam­nați de jus­ti­ție sunt vi­no­vați de fap­tele pen­tru care au fost în­car­ce­rați. Con­form unei sta­tis­tici ad-hoc — fă­cută de mine — 80% din po­li­ti­cie­nii con­dam­nați pro­vin din PSD și PNL. Con­form re­zul­ta­te­lor ale­ge­ri­lor eu­ro­par­la­men­tare — pe care le an­ti­ci­pez aici — 60% din­tre par­la­men­ta­rii aleși vor fi din PSD și PNL.

Din Wi­ki­pe­dia aflăm că:

De­mența este o pier­dere a ap­ti­tu­di­ni­lor men­tale care afec­tează viața co­ti­diană a per­soa­nei în ca­uză. Ea poate pro­voca pro­bleme ale me­mo­riei și ale gân­di­rii și ca­pa­ci­tă­ții de abstractizare.

Se cere să se de­ter­mine pro­cen­tul sta­tis­tic de ro­mâni care su­feră de demență.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.