O problemă de statistică

Con­form opi­niei publice, ușor de veri­fi­cat ori­unde te‐ai afla în Româ­nia, 99,99% din­tre con­ce­tă­țe­nii noș­tri con­si­deră că clasa poli­tică româ­nească e coruptă, fiind popu­lată de min­ci­noși și hoți. Con­form unui son­daj recent 80% din români con­si­deră că poli­ti­cie­nii con­dam­nați de jus­ti­ție sunt vino­vați de fap­tele pen­tru care au fost încar­ce­rați. Con­form unei sta­tis­tici ad‐hoc – făcută de mine – 80% din poli­ti­cie­nii con­dam­nați pro­vin din PSD și PNL. Con­form rezul­ta­te­lor ale­ge­ri­lor euro­par­la­men­tare – pe care le anti­ci­pez aici – 60% din­tre par­la­men­ta­rii aleși vor fi din PSD și PNL.

Din Wiki­pe­dia aflăm că:

Demența este o pier­dere a apti­tu­di­ni­lor men­tale care afec­tează viața coti­diană a per­soa­nei în cauză. Ea poate pro­voca pro­bleme ale memo­riei și ale gân­di­rii și capa­ci­tă­ții de abs­trac­ti­zare.

Se cere să se deter­mine pro­cen­tul sta­tis­tic de români care suferă de demență.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu