Sancțiuni pentru televiziuni

Amen­zile apli­cate de CNA sunt un fel de apă de ploaie. În primul rând pen­tru că au niște val­ori ridi­col de mici, iar prin com­para­ție cu sumele care se încasează din pub­lic­i­tate par o glu­miță nevi­no­vată. Și pen­tru că tele­viz­iunea mod­ernă este emi­na­mente guver­nată de pub­lic­i­tate — com­er­cială sau politică — amen­zile nu par să aibă nici un efect.

Ceea ce ar tre­bui făcut ar fi ceva de genul punctelor de penalizare apli­cate în amen­zile rutiere, iar depășirea unui prag de puncte să deter­mine retragerea tem­po­rară a licenței de emisie. Pen­tru că alt­minteri amen­zile astea plăpânde ar putea deveni un fel de cos­turi de pub­lic­i­tate, accept­abile dacă îți per­mit să trans­miți la nes­fârșit infor­mații dis­tor­sion­ate și mesaje păr­tini­toare.

Ba aș merge mai departe și aș aso­cia penal­i­tatea și cu real­iza­torul emi­si­u­nii în culpă, iar la un prag inter­me­diar, mai mic decât cel la care se retrage tem­po­rar licența de emisie, i‑aș retrage indi­vidu­lui drep­tul de apariție pe post.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu