Sancțiuni pentru televiziuni

Amen­zile apli­cate de CNA sunt un fel de apă de ploaie. În pri­mul rând pen­tru că au niște valori ridi­col de mici, iar prin com­pa­ra­ție cu sumele care se înca­sează din publi­ci­tate par o glu­miță nevi­no­vată. Și pen­tru că tele­vi­ziu­nea modernă este emi­na­mente guver­nată de publi­ci­tate – comer­ci­ală sau poli­tică – amen­zile nu par să aibă nici un efect.

Ceea ce ar tre­bui făcut ar fi ceva de genul punc­te­lor de pena­li­zare apli­cate în amen­zile ruti­ere, iar depă­și­rea unui prag de puncte să deter­mine retra­ge­rea tem­po­rară a licen­ței de emi­sie. Pen­tru că alt­min­teri amen­zile astea plă­pânde ar putea deveni un fel de cos­turi de publi­ci­tate, accep­ta­bile dacă îți per­mit să trans­miți la nesfâr­șit infor­ma­ții dis­to­r­sio­nate și mesaje păr­ti­ni­toare.

Ba aș merge mai departe și aș aso­cia pena­li­ta­tea și cu rea­li­za­to­rul emi­siu­nii în culpă, iar la un prag inter­me­diar, mai mic decât cel la care se retrage tem­po­rar licența de emi­sie, i‐aș retrage indi­vi­du­lui drep­tul de apa­ri­ție pe post.Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu