Amen­zile apli­cate de CNA sunt un fel de apă de ploaie. În pri­mul rând pen­tru că au niște va­lori ri­di­col de mici, iar prin com­pa­ra­ție cu su­mele care se în­ca­sează din pu­bli­ci­tate par o glu­miță ne­vi­no­vată. Și pen­tru că te­le­vi­ziu­nea mo­dernă este emi­na­mente gu­ver­nată de pu­bli­ci­tate — co­mer­ci­ală sau po­li­tică — amen­zile nu par să aibă nici un efect.

Ceea ce ar tre­bui fă­cut ar fi ceva de ge­nul punc­te­lor de pe­na­li­zare apli­cate în amen­zile ru­ti­ere, iar de­pă­și­rea unui prag de puncte să de­ter­mine re­tra­ge­rea tem­po­rară a li­cen­ței de emi­sie. Pen­tru că alt­min­teri amen­zile as­tea plă­pânde ar pu­tea de­veni un fel de cos­turi de pu­bli­ci­tate, ac­cep­ta­bile dacă îți per­mit să trans­miți la nesfâr­șit in­for­ma­ții dis­to­r­sio­nate și me­saje părtinitoare.

Ba aș merge mai de­parte și aș aso­cia pe­na­li­ta­tea și cu re­a­li­za­to­rul emi­siu­nii în culpă, iar la un prag in­ter­me­diar, mai mic de­cât cel la care se re­trage tem­po­rar li­cența de emi­sie, i‑aș re­trage in­di­vi­du­lui drep­tul de apa­ri­ție pe post.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.