Doamna Plumb — straș­nic nume pen­tru o mi­nis­tră ru­bi­condă — ne zice că la onor gu­ver­nul din care face parte se lu­crează ca in­dem­ni­za­ția de creș­tere a co­pi­lu­lui sa fie ia­răși de 85% din ve­ni­tul ma­mei. Lu­cru bun alt­min­teri, aș spune la prima ve­dere. Și-mi și ima­gi­nez cum cohorte de func­țio­nare pu­blice stau pe sca­u­nele și cro­șe­tează mi­le­uri, iar doamna mi­nis­tru se plimbă prin­tre ele: hai fe­te­lor, încă do­uă­zeci de fi­e­care, ca să le vin­dem în China și să fa­cem bani de in­dem­ni­za­ție mă­rită! Căci ce tre­buie pen­tru a mări niște ast­fel de alo­ca­ții dacă nu bani mai mulți?

Sau poate că Ro­vana con­duce o echipă spe­cia­li­zată care ca­ută prin ser­ta­rele mi­nis­te­re­lor, bi­rou cu bi­rou, du­lap cu du­lap, ba­nii ne­ce­sari. Ori­cum, stați li­niș­tiți, ma­dam Plumb lu­crează. Deo­cam­dată doar din gură, pen­tru că e cam­pa­nie elec­to­rală pen­tru pre­zi­den­ți­a­lele din toamnă și ro­mân­cele tre­buie să cre­adă că PSD-ul le va aduce lapte și mi­ere. Iar după cam­pa­nie o să le pri­vească duios prin sti­cla te­le­vi­zo­ru­lui și o să zică: n‑am gă­sit bani, mânca-v-ar mama Ro­vana! Tre­buie să mai pu­nem o taxă, ceva…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.