Co­mi­sia Nana și‑a în­che­iat ac­ti­vi­ta­tea. Cu si­gu­ranță n‑a gă­sit ni­mic re­le­vant. Dacă ar fi gă­sit ar fi bu­buit toată me­dia, în frunte cu An­tena 3. Dar nici nu se poate spune cu voce tare că nu s‑a des­co­pe­rit ni­mic. Că nu dă bine politic.

Și-atunci re­zol­va­rea in­ge­ni­oasă e ur­mă­toa­rea: se anunță că ra­por­tul nu e pu­blic, nu se su­pune dez­ba­te­rii par­la­men­tu­lui (că acolo ne toacă pe­ne­liș­tii și pe­de­liș­tii) și se de­clară că e pus la dis­po­zi­ția Par­che­tu­lui, dacă îl do­rește. Va­ri­ante de lucru:

Sce­na­riul 1
Par­che­tul nu so­li­cita raportul.

In­ter­pre­tare
Pro­cu­ro­rii sunt bă­siști îm­pu­țiți și îm­pie­dică în­făp­tu­i­rea justiției.

Mod de acțiune
În cam­pa­nia elec­to­rală PSD va sus­ține că ra­por­tul îl in­cri­mi­nează pe Bă­sescu și va pu­tea bate mo­nedă pe re­gi­mul bă­sist con­tra că­ruia ei luptă, ca să scape ță­ri­șoara din ghea­rele in­frac­to­ru­lui. Ori­cine în­drăz­nește să con­teste vi­no­vă­ția lui Bă­sescu va de­veni in­stan­ta­neu bă­sist, du­ș­man al po­po­ru­lui care vrea să taie pen­si­ile și să scadă sa­la­ri­ile bugetarilor.

Sce­na­riul 2
Par­che­tul zice că vrea ra­por­tul, îl ia și zice că nu a gă­sit ele­mente de in­frac­țio­na­li­tate în el.

In­ter­pre­tare
Pro­cu­ro­rii sunt bă­siști și mai îm­pu­țiți și îm­pie­dică rău de tot în­făp­tu­i­rea justiției.

Mod de acțiune
În cam­pa­nia elec­to­rală PSD va sus­ține că ra­por­tul îl in­cri­mi­nează pe Bă­sescu și va pu­tea bate mo­nedă pe re­gi­mul bă­sist con­tra că­ruia ei luptă, ca să scape ță­ri­șoara din ghea­rele in­frac­to­ru­lui. Ori­cine în­drăz­nește să con­teste vi­no­vă­ția lui Bă­sescu va de­veni in­stan­ta­neu bă­sist, du­ș­man al po­po­ru­lui care vrea să taie pen­si­ile și să scadă sa­la­ri­ile bugetarilor.

Con­clu­zie
Nu con­tează ce scrie în ra­por­tul co­mi­siei Nana. Poate fi și un do­sar cu o filă goală.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.