Când pui un avo­cat în frun­tea unei in­sti­tu­ții nu poți să te aș­tepți la pro­grese sem­ni­fi­ca­tive. Prin na­tura mun­cii lor avo­ca­ții sunt oa­meni care tră­iesc din tre­cut, din ana­liza și spe­cu­la­rea a ceea se s‑a în­tâm­plat deja. În gu­no­iul zi­le­lor ce s‑au scurs unii din­tre ei au în­demâ­na­rea de a mai sto­arce niște bă­nuți. Asta e me­se­ria și, bi­ne­în­țe­les, e ne­voie de un anu­mit tip de per­so­na­li­tate ca s‑o poți practica.

La fel se în­tâm­plă și cu Dan Șova, fost mi­nis­tru al Ma­ri­lor Tre­buri și ac­tual mi­nis­tru al Că­ră­u­și­i­lor și Gro­pi­lor în As­falt. De când au fost puse autos­tră­zile în com­pe­ten­tele sale mâini de scor­mo­ni­tor în ra­hat se în­tâm­plă nu­mai lu­cruri bune: re­zi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu Be­ch­tel, re­zi­li­e­rea autos­tră­zii Si­biu-Orăș­tie și, mai nou, re­zi­li­e­rea le­gă­tu­rii din­tre autos­trada A3 și Bu­cu­rești. În­tre timp, de doi ani în­coace, gu­ver­nul Ponta a re­u­sit per­for­manța de a nu în­cheia con­tracte noi pen­tru nici mă­car un ki­lo­me­tru de autostradă.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Stefan Popescu

  Ver­bul : a re­zi­lia (inf) are oare și “formă”…reflexivă …??

 2. Gheorghe Roman

  Fe­li­ci­tari pen­tru con­sis­tenta si calitate.

 3. Sorin Sfirlogea

  @Gheorghe Ro­man : Ce să fac, mă Ghiță, nu le știu pe toate. Am și eu re­ve­la­ții la bătrânețe… 🙂

 4. Gheorghe Roman

  Iar ai re­ve­la­tii ‚Un avo­cat cistiga din re­zi­li­eri de con­tracte si nu din re­a­li­za­rea lor.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.