Ministrul Marilor Rezilieri

Când pui un avo­cat în frun­tea unei insti­tu­ții nu poți să te aștepți la pro­grese sem­ni­fi­ca­tive. Prin natura mun­cii lor avo­ca­ții sunt oameni care tră­iesc din tre­cut, din ana­liza și spe­cu­la­rea a ceea se s‐a întâm­plat deja. În guno­iul zile­lor ce s‐au scurs unii din­tre ei au îndemâ­na­rea de a mai sto­arce niște bănuți. Asta e mese­ria și, bine­în­țe­les, e nevoie de un anu­mit tip de per­so­na­li­tate ca s‐o poți prac­tica.

La fel se întâm­plă și cu Dan Șova, fost minis­tru al Mari­lor Tre­buri și actual minis­tru al Cără­u­și­i­lor și Gro­pi­lor în Asfalt. De când au fost puse autos­tră­zile în com­pe­ten­tele sale mâini de scor­mo­ni­tor în rahat se întâm­plă numai lucruri bune: rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu Bech­tel, rezi­li­e­rea autos­tră­zii Sibiu‐Orăștie și, mai nou, rezi­li­e­rea legă­tu­rii din­tre autos­trada A3 și Bucu­rești. Între timp, de doi ani încoace, guver­nul Ponta a reu­sit per­for­manța de a nu încheia con­tracte noi pen­tru nici măcar un kilo­me­tru de autos­tradă.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Stefan Popescu

  Ver­bul : a rezi­lia (inf) are oare și "formă"…reflexivă …??

 2. Gheorghe Roman

  Feli­ci­tari pen­tru con­sis­tenta si cali­tate.

 3. Sorin Sfirlogea

  @Gheorghe Roman : Ce să fac, mă Ghiță, nu le știu pe toate. Am și eu reve­la­ții la bătrâ­nețe… 🙂

 4. Gheorghe Roman

  Iar ai reve­la­tii ,Un avo­cat cistiga din rezi­li­eri de con­tracte si nu din rea­li­za­rea lor.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu