Ministrul Marilor Rezilieri

Când pui un avo­cat în frun­tea unei insti­tuții nu poți să te aștepți la pro­grese sem­ni­fica­tive. Prin natura muncii lor avo­cații sunt oameni care trăi­esc din tre­cut, din anal­iza și spec­u­larea a ceea se s‑a întâm­plat deja. În gunoiul zilelor ce s‑au scurs unii din­tre ei au îndemânarea de a mai stoarce niște bănuți. Asta e mese­ria și, bineînțe­les, e nevoie de un anu­mit tip de per­son­al­i­tate ca s‑o poți prac­tica.

La fel se întâm­plă și cu Dan Șova, fost min­istru al Mar­ilor Tre­buri și actual min­istru al Cărăuși­ilor și Gropi­lor în Asfalt. De când au fost puse autostrăzile în com­pe­ten­tele sale mâini de scor­mon­i­tor în rahat se întâm­plă numai lucruri bune: rezilierea con­trac­tu­lui cu Bech­tel, rezilierea autostrăzii Sibiu-Orăștie și, mai nou, rezilierea legă­turii din­tre autostrada A3 și București. Între timp, de doi ani încoace, guver­nul Ponta a reusit per­for­manța de a nu încheia con­tracte noi pen­tru nici măcar un kilo­metru de autostradă.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Stefan Popescu

  Ver­bul : a rezilia (inf) are oare și "formă"…reflexivă …??

 2. Gheorghe Roman

  Felic­i­tari pen­tru con­sis­tenta si cal­i­tate.

 3. Sorin Sfirlogea

  @Gheorghe Roman : Ce să fac, mă Ghiță, nu le știu pe toate. Am și eu rev­e­lații la bătrânețe… 🙂

 4. Gheorghe Roman

  Iar ai rev­e­latii ,Un avo­cat cistiga din rezilieri de con­tracte si nu din realizarea lor.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu