În calitate de clovn

În cal­i­tatea sa de cetățean român, Maia Mor­gen­stern și‑a smuls cer­ceii într‑o secvență cu sânge și lacrimi pen­tru a împied­ica exploatarea auru­lui cu cia­nuri la Roșia Mon­tană. În cal­i­tatea sa de actor, Maia Mor­gen­stern a interpretat‑o pe mama lui Iisus într‑o con­tro­ver­sată peliculă regizată de Mel Gib­son. În cal­i­tatea sa de vedetă, Maia Mor­gen­stern s‑a stră­duit să ne convingă că aroma cafelei Don­Cafe ne învăluie trep­tat, dăruindu-ne un gust bogat. În cal­i­tatea sa de man­ager al teatru­lui evrei­esc, Maia Mor­gen­stern toc­mai a acor­dat un inter­viu în care se plânge că clădi­rea insti­tuției stă să se prăbușească.

Însă nu mi‑e clar în ce cal­i­tate Maia Mor­gen­stern a accep­tat să o înfățișeze pe Maria Oltea, mama lui Ște­fan cel Mare, la car­navalul de la Mamaia unde Radu Mazăre îl va înfățișa pe dom­n­i­torul moldovean. Ca actor, e sub dem­ni­tatea ei. Ca vedetă, n‑are nevoie de o ast­fel de expunere. Ca direc­tor de teatru, ar putea face rost de finanțare și alt­fel. Ca român, ar tre­bui să știe cine e golanul politic lângă care se pregătește să apară. Sin­gura vari­antă plauz­i­bilă este că face acest gest în cal­i­tate de clovn.

Dar tot e bine că Radu Mazăre — atunci când se îmbră­case în uni­forma hit­leristă — n‑a chemat‑o să joace ală­turi de el rolul vre­unei nefericite gazate la Auschwitz. În cal­i­tate de evre­ică, firește.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Gheorghe Roman

    Vara asta si toamna, se poarta CIRCARII.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu