În ca­li­ta­tea sa de ce­tă­țean ro­mân, Maia Mor­gen­stern și‑a smuls cer­ceii într‑o sec­vență cu sânge și la­crimi pen­tru a îm­pie­dica ex­ploa­ta­rea au­ru­lui cu cia­nuri la Ro­șia Montană. În ca­li­ta­tea sa de ac­tor, Maia Mor­gen­stern a interpretat‑o pe mama lui Ii­sus într‑o con­tro­ver­sată pe­li­culă re­gi­zată de Mel Gib­son. În ca­li­ta­tea sa de ve­detă, Maia Mor­gen­stern s‑a stră­duit să ne con­vingă că aroma ca­fe­lei Don­Cafe ne în­vă­luie trep­tat, dă­ru­indu-ne un gust bo­gat. În ca­li­ta­tea sa de ma­na­ger al tea­tru­lui evre­iesc, Maia Mor­gen­stern toc­mai a acor­dat un in­ter­viu în care se plânge că clă­di­rea in­sti­tu­ției stă să se prăbușească.

Însă nu mi‑e clar în ce ca­li­tate Maia Mor­gen­stern a ac­cep­tat să o în­fă­ți­șeze pe Ma­ria Ol­tea, mama lui Ște­fan cel Mare, la car­na­va­lul de la Ma­maia unde Radu Ma­zăre îl va în­fă­țișa pe domni­to­rul mol­do­vean. Ca ac­tor, e sub dem­ni­ta­tea ei. Ca ve­detă, n‑are ne­voie de o ast­fel de ex­pu­nere. Ca di­rec­tor de tea­tru, ar pu­tea face rost de fi­nan­țare și alt­fel. Ca ro­mân, ar tre­bui să știe cine e go­la­nul po­li­tic lângă care se pre­gă­tește să apară. Sin­gura va­ri­antă pla­u­zi­bilă este că face acest gest în ca­li­tate de clovn.

Dar tot e bine că Radu Ma­zăre — atunci când se îm­bră­case în uni­forma hi­tle­ristă — n‑a chemat‑o să joace ală­turi de el ro­lul vre­u­nei ne­fe­ri­cite ga­zate la Aus­chwitz. În ca­li­tate de evreică, firește.


Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru Gheorghe Roman Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Gheorghe Roman

    Vara asta si toamna, se poarta CIRCARII.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.