Contabila lovește din nou

Ascultând‑o pe min­is­tra Apciză în înreg­is­trarea video a întâl­nirii de la Cotroceni am avut la un moment dat un sen­ti­ment de milă. O biată tocilară — alt­minteri ambițioasă foc — a scos nasul din buchia cărții, vrând prob­a­bil să arate că poate face și lucruri prac­tice, dar a nimerit în plasa de păian­jen a politicii românești, unde com­pe­tența și exper­tiza sunt abso­lut inutile. Mi-am zis că își va da seama de eroarea pe care a făcut‑o — mai are timp să își repare onoarea pro­fe­sion­ală, chiar dacă e deja serios șifonată.

Dom­nița min­istru este însă insis­tentă, vrea cu tot dinadin­sul să ne convingă că are cal­itățile nece­sare pen­tru a se con­funda cu orice pra­matie de politi­cian, pre­cum Ponta. Deunăzi a declarat că nu i‑a dat studi­ile pe CAS lui Băs­escu pen­tru că… nu sunt pub­lice! Însă, ne asig­ură ea, FMI-ul le‑a văzut.

Din ce parte anatomică ați emanat această propoz­iție, dom­nișoară min­istru? Sigur nu din creier, pen­tru că rați­unea v‑ar fi făcut să real­izați că nu există aspecte ale guvernării care să fie acce­si­bile pen­tru FMI, dar con­fi­dențiale pen­tru președ­in­tele României. Cu ce gândiți când faceți ast­fel de declar­ații?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu