Contabila lovește din nou

Ascultând‐o pe minis­tra Apciză în înre­gis­tra­rea video a întâl­ni­rii de la Cotro­ceni am avut la un moment dat un sen­ti­ment de milă. O biată toci­lară – alt­min­teri ambi­țioasă foc – a scos nasul din buchia căr­ții, vrând pro­ba­bil să arate că poate face și lucruri prac­tice, dar a nime­rit în plasa de păi­an­jen a poli­ti­cii româ­nești, unde com­pe­tența și exper­tiza sunt abso­lut inu­tile. Mi‐am zis că își va da seama de eroa­rea pe care a făcut‐o – mai are timp să își repare onoa­rea pro­fe­sio­nală, chiar dacă e deja serios șifo­nată.

Domnița minis­tru este însă insis­tentă, vrea cu tot din­a­din­sul să ne con­vingă că are cali­tă­țile nece­sare pen­tru a se con­funda cu orice pra­ma­tie de poli­ti­cian, pre­cum Ponta. Deu­năzi a decla­rat că nu i‐a dat stu­di­ile pe CAS lui Băsescu pen­tru că… nu sunt publice! Însă, ne asi­gură ea, FMI‐ul le‐a văzut.

Din ce parte ana­to­mică ați ema­nat această pro­po­zi­ție, domni­șoară minis­tru? Sigur nu din cre­ier, pen­tru că rațiu­nea v‐ar fi făcut să rea­li­zați că nu există aspecte ale guver­nă­rii care să fie acce­si­bile pen­tru FMI, dar con­fi­den­ți­ale pen­tru pre­șe­din­tele Româ­niei. Cu ce gân­diți când faceți ast­fel de decla­ra­ții?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu