Că­lin Po­pescu Tă­ri­ceanu ține mor­țiș să le facă pe toate ne­fă­cu­tele în lu­mea și așa prea zglo­bie a po­li­ti­cii dâm­bo­vițene. Pus în fața al­ter­na­ti­vei de a în­fi­ința un par­tid din par­tea că­ruia să se pre­zinte drept can­di­dat la pre­șe­din­ție, li­ber-schim­bis­tul Tă­ri­ceanu a re­a­li­zat că pro­ce­dura le­gală s‑ar pu­tea să fie prea în­de­lun­gată. Ori el vrea ne­a­pă­rat să can­di­deze la Co­tro­ceni, nu pen­tru că are vreun plan mă­reț de pus în apli­care, nici pen­tru că-și în­chi­puie că se vor în­ghe­sui ro­mâ­nii să‑l vo­teze. La fel ca Ghișe, la fel Dia­co­ne­scu, Tă­ri­ceanu are mi­siu­nea de a îm­prăș­tia vo­tu­rile ce­lor ce nu vo­tează dis­ci­pli­nat cu PSD-ul, in­du­când cât mai multă con­fu­zie în rân­dul elec­to­ra­tu­lui și facilitându‑i ast­fel vic­to­ria lui Ponta.

Deci, dacă în­fi­in­ța­rea du­rează prea mult, ce e de fă­cut? Păi cum­pă­răm un par­tid gata în­fi­in­țat, îl pre­luăm cu struc­turi cu tot, îl re­bo­te­zăm și gata!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.