De vorbă cu coana Economia

Într‐o țară în care șoma­jul afectează în foarte mare măsură tinerii, ce ar fi mai nimerit decât un pro­gram de încu­ra­jare a cred­itelor pen­tru achiz­iția de auto­mo­bile? Iată că în sfârșit gândi­rea eco­nom­ică a guver­nu­lui Ponta își dă măsura genial­ității și adecvării sale. Pen­tru că, pe lângă noua mașină pe care și‐o cumpără, tânărul pos­esor auto va cumpăra și com­bustibil, deci pac! niște accize la stat și o droaie de profit la OMV. Pe urmă vine admin­is­trația finan­ciară și pac! impozit pe mașină. Tinerii sunt năzbâ­tioși și nelin­iștiți și pac! tre­buie dusă mașina în ser­vice pen­tru reparații — deci afac­eri pen­tru service‐urile auto. Și ca să nu‐i coste prea mult reparați­ile pac! asig­u­rare RCA și casco de la com­pani­ile de asig­urări.

Dintr‐un foc v‐am ară­tat doar câteva feluri în care econo­mia românească va ben­e­fi­cia din această sen­za­țion­ală măsură a guver­nanților. Iar dacă econo­mia va ben­e­fi­cia, se pre­supune că și noi vom ben­e­fi­cia, măcar indi­rect, nu? Păi hai să vedem. Banii pe mașină îi vor lua reprezen­tanțele auto ale diverselor mărci, iar o mare parte din prof­i­turi vor ajunge în con­turile pro­ducă­to­rilor auto, deci nu în Româ­nia. Banii de pe com­bustibili vor merge în con­turile altor com­panii, cele petroliere, deci iarăși nu în Româ­nia. Accizele și impozitele vor merge la bugetele de stat și locale unde vor fi tocați de clienții politici ai put­erii sau con­sumați pe salari­ile și primele de vacanță ale unor funcționari incom­pe­tenți. Banii din asig­urări… nici ăștia nu rămân prea mulți în Româ­nia, căci asig­u­ra­torii sunt mai toți străini.

Te‐ai fi gân­dit că guver­nul României se pre­ocupă despre cum să crească ven­i­turile tiner­ilor și să‐i lase pe ei să hotărască dacă îi dau pe o mașină sau mai degrabă pe altceva. Pen­tru că de ches­tia asta cu "e bine pen­tru economie" am început să mă cam satur. Și tare aș vrea să stau și eu de vorbă puțin cu coana Econo­mia asta, căreia îi priesc întot­deauna măsurile guver­nelor României în timp ce nouă nu prea.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu