Legile biciclitului prin București

Pen­tru că ped­alez deja de ceva vreme prin deosebit de pitore­asca noas­tră cap­i­tală, m‑am gân­dit să adun expe­riențele mele de bici­clist într‑o colecție de legi, teo­reme și obser­vații, cu scopul declarat de a le împărtăși cu alți bici­cliști de ocazie. Firește, țelul final este acela de a stăpâni la per­fecție arta de a bici­cli prin București, o între­prindere care îți întărește organ­is­mul, îți călește car­ac­terul și îți îmbogățește vocab­u­larul cu expre­sii pe care nici cre­deai că le-ai putea gândi, darămite rosti.

Iată-le:

Teo­rema de exis­tență (în care se sta­bilește cine și ce): Bici­clis­tul este acel par­tic­i­pant la trafic despre care șoferii con­sid­eră că se mișcă prea încet și n‑are ce căuta pe stradă și pietonii con­sid­eră că se mișcă prea repede și n‑are ce căuta pe tro­tuar.

Coro­larul teo­re­mei de exis­tență: Bici­clis­tul n‑are ce căuta.

Legea spați­u­lui îngust: Dacă între un bici­clist și un pieton ce se deplasează în sens opus se află o porți­une îngustă unde nu este loc pen­tru amân­doi atunci pietonul va avea întot­deauna viteza potriv­ită pen­tru a se inter­secta cu bici­clis­tul exact în acel loc.

Prima com­pletare la legea spați­u­lui îngust: Pen­tru că inter­sectarea să se pro­ducă în porți­unea cea mai îngustă este nece­sar și sufi­cient fie ca pietonul să observe din timp bici­clis­tul, fie ca bici­clis­tul să nu observe pietonul.

A doua com­pletare la legea spați­u­lui îngust: Dacă bici­clis­tul va mod­i­fica viteza, fie accel­erând, fie înce­tinind, pietonul va acționa de așa natură încât teo­rema să rămână val­a­bilă.

Legea mișcării brown­iene: Dacă există sufi­cient spațiu de tre­cere de ambele părți ale unui pieton aflat în miș­care, atunci pietonul își va schimba direcția de mers către partea pe care bici­clis­tul încearcă să treacă.

Com­pletare la legea mișcării brown­iene: Dacă bici­clis­tul se va răzgândi, pietonul va acționa în așa fel încât teo­rema să rămână val­a­bilă. La nevoie, pen­tru respectarea teo­re­mei, pietonul va țopăi dintr‑o parte în alta.

Legea vol­umelor: Volu­mul muzicii în căștile unui pieton este direct pro­porțional cu stră­da­nia unui bici­clist de a‑l aver­tiza din timp prin sonerie.

Obser­vație la legea vol­umelor: Goarna cu aer com­pri­mat e sfântă.

Legea lini­ilor ajută­toare: Pista de bici­clete este locul preferat de deplasare al oricărui pieton, oferindu‑i prin culoarea sa difer­ită ușur­ință în a menține direcția.

Pre­am­bu­lul legii lini­ilor ajută­toare: Menținerea direcției fără linii ajută­toare este extrem de solic­i­tantă int­elec­tual pen­tru orice pieton.

Legea ter­mod­i­nam­icii bici­cliste: Pietonii se vor feri din calea unui bici­clist pe care l‑au obser­vat din timp cu o viteză invers pro­porțion­ală cu tem­per­atura exte­rioară.

Legea inte­gral­ității: Pietonii tind să ocupe inte­gral un spațiu de tre­cere pe care cir­culă și bici­cliști, desfășurându-se uni­form pe toată lățimea sa.

Com­pletarea legii inte­gral­ității: Dacă numărul lor nu per­mite ocu­parea inte­grală a spați­u­lui de tre­cere, pietonii aplică legea mișcării brown­iene.

Legea tre­cerii de pietoni: Dacă mai mulți șoferi opresc vol­un­tar pen­tru a da pri­or­i­tate unui bici­clist ce așteaptă la tre­cerea de pietoni, atunci întot­deauna va exista cel puțin unul care să strige: bă, legea zice că la tre­cerea de pietoni te dai jos de pe bici­cletă, da?

Para­doxul legii tre­cerii de pietoni: Dacă bici­clis­tul se con­formează legii, tra­ver­sarea va dura mai mult, enervând șoferii.

Coro­larul para­dox­u­lui legii tre­cerii de pietoni: Tra­ver­sarea străzii enervează șoferii.

Legea auto­mo­bilis­tu­lui: Nu dori moartea unui bici­clist, fă‑l să și‑o dore­ască sin­gur.

Legea depășir­ilor: Dis­tanța lat­er­ală din­tre un bici­clist și mașina care îl depășește este direct pro­porțion­ală cu coe­fi­cien­tul de inteligență al șofer­u­lui.

Coro­larul legii depășir­ilor: Părul blond al șofer­u­lui tinde să micșoreze această dis­tanță.

To be con­tin­ued…


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Sorin Sfirlogea

  Ivona: Foarte posi­bil, trec pe acolo cand merg la ser­vi­ciu.

 2. Ivona Funaru

  Sorin, ieri dimineata bici­cleai prin Pri­maverii? Mi s‑a parut ca te zaresc (in timp ce ma deplasam cu masina cu viteza mel­cu­lui 😉

 3. Sorin Sfirlogea

  N‑am avut plăcerea, încă 🙂 Avan­ta­jul de a locui în nor­dul Bucureștiu­lui.

 4. Tanasescu Florin

  Despre caini, nimic ?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu