Nebunul de pe contrasens

Popo­rul PSD, îmbar­cat într‐un uriaș auto­buz elec­to­ral care gonește pe autos­tradă cu 100 la oră, e feri­cit să‐l aibă drept pilot pe Ponta. La un moment dat se aude la radi­oul auto­bu­zu­lui un anunț: aten­ție pe autos­tradă că e un nebun care merge pe con­tra­sens! Iar Ponta le explică pasa­ge­ri­lor: care unu', dom'ne, uitați‐vă și voi, sunt zeci! Am adap­tat un banc pe care l‐am auzit ca să ilus­trez plas­tic cum devine situ­a­ția în proas­păt lan­sa­tul răz­boi de rece­siune al Româ­niei.

De la Boto­șani Vic­tor Ponta ne anunță că totul e foarte bine și că el se gân­dește să inves­tească în edu­ca­ție. Unu: mănâncă căcat, ca de obi­cei. Doi: vrea să devină pre­șe­dinte, deci n‐o să mai inves­tească el în nimic. Băsescu tună și ful­geră că am intrat în rece­siune și criza e aproape – ceea ce e corect – și că PSD e la fel de tâm­pit ca ACL, iar amân­două vor să scadă CAS‐ul cu 5% într‐un moment în care nu de asta e nevoie – ceea ce e dis­cu­ta­bil. Unu: e cam greu să‐l cre­adă cineva că nu face pro­pa­gandă pen­tru PMP. Doi: orice ar spune, PMP tot un știft nesem­ni­fi­ca­tiv rămâne.

Să spun drept, una din miră­rile mele cele mai mari este cum naiba a func­țio­nat eco­no­mia asta, care mai și părea să cre­ască, când avem așa niște idi­oți incom­pe­tenți în frunte. Cum dracu' duduie eco­no­mia – mă între­bam – când la pâr­ghi­ile ei veghează de‐alde Șova, Ponta și cei­lalți ambram­bu­rici din guvern? Și nu e doar că‐s incom­pe­tenți din punct de vedere teo­re­tic, ci pro­duc și efecte ale pros­tiei lor: taxa pe stâlp, accize supli­men­tare, lipsa inves­ti­ți­i­lor, autos­trăzi pe hâr­tie. Dar hai că ne‐am reve­nit, sun­tem în sfâr­șit pe scă­dere, așa cum ne stă nouă bine.

Petrom are un pro­fit mai mic cu 42% față de anul tre­cut pe prima jumă­tate a anu­lui ăsta. Enel își ia tăl­pă­șița. Obi închide, Bau­max trage obloa­nele. Eni zice că‐i ajunge de Româ­nia. Vol­k­s­bank, Mil­le­nium Bank, RBS și Natio­nal Bank of Gre­ece închid în Româ­nia. În Bucu­rești, cât vezi cu ochii, abia mai mișcă o macara – două. Nouă ne arde de dezgro­pat pia­tra cubică din piața Char­les de Gaulle, care tre­buie musai res­ta­u­rată pen­tru că e din peri­oada inter­be­lică, dar a fost aco­pe­rită de niște imbe­cili cu asfalt acum vreo doi ani. Dacă nu cumva a fost îngro­pată inten­țio­nat în asfalt, ca să mai dea pri­mă­ria un rând de bani pen­tru dezgro­pă­ciune. A! mai facem și pistă de bici­cletă pe Calea Vic­to­riei ca să aibă unde parca mito­ca­nii, în timp ce poli­ția bucu­reș­teană n‐are nici o reac­ție. Și cam astea‐s marile inves­ti­ții publice în Bucu­rești.

Poate pen­tru prima oară sunt și eu de acord cu Vic­tor Ponta. Eco­no­mia e ca o mașină care mer­gea cu 130 la oră și acum merge cu 100 la oră. Atâta doar că merge îna­poi. Domnu' prim‐ministru, direc­ția e bună, dom'le, da' aveți grijă că sen­sul e greșit!


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu