Daciana, dragostea mea

Votu­rile pe care con­tează Ponta vin din două surse prin­ci­pale: pen­sio­na­rii din orașe și țăra­nii, mai ales cei din Regat. Lucru­rile sunt sim­ple. Pe pri­mii îi scot la vot Ante­nele, care de ani de zile îi înto­xică cu teo­rii anti­bă­siste și pre­dici des­pre ură și dez­bi­nare. Pe cei din urmă îi scot la vot pri­ma­rii, al căror argu­ment prin­ci­pal este "votați‐l pe‐al meu ca să pri­mim fon­duri pen­tru comună". Firește, atri­bu­ți­ile vii­to­ru­lui pre­șe­dinte nu cuprind împăr­ți­rea de fon­duri către comune și nici mări­rea pen­si­i­lor. Dar asta con­tează mai puțin căci pen­sio­na­rul și țăra­nul român au un lucru în comun: sunt proști.

A fi prost nu e o jig­nire. Așa te naști, nu e ca și cum ți s‐ar fi dat posi­bi­li­ta­tea de a opta câtă minte să ai și n‐ai fost în stare să ceri decât zece grame. Nu cred deci că jig­nesc pe nimeni când spun că e prost – e mai degrabă o con­sta­tare. Trist este că proș­tii au drep­turi egale cu cei­lalți și că de fapt pe asta se bazează demo­cra­ția româ­nească de mai bine de 25 de ani – dă‐le putere proș­ti­lor, dezinformează‐i, înrăiește‐i și asmute‐i împo­triva res­tu­lui soci­e­tă­ții. Ponta știe toate aceste lucruri și de aia spune că‐și va lua pop­corn și se va uita la tele­vi­zor la dez­ba­te­rile din pri­mul tur al ale­ge­ri­lor. Proș­tii îl votează sigur pen­tru că ei cred că e de‐al lor. Dar se înșe­ală.

Ponta nu e prost. Știe bine că din­colo de auto­mo­bi­li­za­rea votan­ți­lor săi radi­cali e totuși nevoie ca pri­ma­rii să scoată lumea la vot. Pri­ma­rii ascultă de baro­nii PSD, pen­tru că așa func­țio­nează sis­te­mul pira­mi­dal de comandă. Iar baro­nii PSD îi cer dijmă în schim­bul votu­ri­lor: por­tul Con­stanța, ani­hi­la­rea DNA‐ului, legi care să‐i facă com­plet imuni. Dacă le face pe plac, Ponta va intra în vizo­rul sta­te­lor Uniu­nii Euro­pene, care stau cu ochii pe el. Nimeni nu‐l va băga vreo­dată în seamă dacă le va face pe plac baro­ni­lor PSD. Fără a fi accep­tat de jucă­to­rii impor­tanți ai Uniu­nii, Ponta va rămâne un știft nesem­ni­fi­ca­tiv, un zâm­bă­reț ili­es­cian ridi­col în pozele reu­niu­ni­lor ofi­ci­ale. Ori el se visează măreț, genial, remar­ca­bil.

Supă­rat că nu‐i dă por­tul pe mână, pri­e­te­nul său, Radu Mazăre, îi zice că va sfârși ca Geo­ană. Pe lângă baro­nul car­na­va­lu­ri­lor mai sunt prin țară des­tui alți baroni PSD nemul­țu­miți. Ponta merge pe sârmă, încer­când să‐i ame­țească cu vorbe până se va vedea cu foto­liul de la Cotro­ceni câști­gat. Doar pe Drag­nea îl bănu­iesc că are altă stra­te­gie. Vrea să‐l pună pe Ponta în foto­liul de la Cotro­ceni ca să nu‐i mai stea lui în picioare, să nu‐l mai încurce. După ce va fi luat el însuși frâiele par­ti­du­lui și ale exe­cu­ti­vu­lui, va face ceea ce dorește inima lui de baron, iar Vic­to­raș nu va îndrăzni să i se pună împo­trivă. Căci demi­te­rea e ori­când posi­bilă, iar ei știu foarte bine asta că doar au exersat‐o împre­ună în 2012.

N‐o să‐și ia pop­corn Ponta și nici n‐o să lip­sească de la dez­ba­te­rile cam­pa­niei elec­to­rale. Chiar el a reve­nit asu­pra decla­ra­ției spu­nând că a fost o glumă proastă. Nici unul din baro­nii PSD n‐a gustat‐o – adică ce, se așteaptă să‐l scoată ei pre­șe­dinte fără ca el să miște vreun deget și fără să le dea nimic în schimb? Nu cred că‐i mare vese­lie prin staff‐ul de cam­pa­nie al lui Vic­tor Vio­rel, lucru­rile sunt încâl­cite și gre­șe­lile costă foarte mult. Deo­cam­dată pare că prin­ci­pala pre­o­cu­pare este arun­ca­rea mâței peste gar­dul veci­ni­lor. Ponta vor­bește mai mult des­pre adver­sa­rii săi decât des­pre el însuși. De pildă îi reco­mandă lui Iohan­nis să nu mizeze pe repe­ta­rea sce­na­ri­u­lui cu "dragă Stolo", adică să facă rocada cu Crin Anto­ne­scu în pre­a­jma ale­ge­ri­lor. Mă îndo­iesc că neam­țul are de gând așa ceva. Însă dacă aș fi Ponta aș fi mai îngri­jo­rat să nu ajung în situ­a­ția de a spune în seara ale­ge­ri­lor "Daci­ana, dra­gos­tea mea".


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Anonymous

  Tara­nul roman este nein­struit. Nee­du­cat. Nu prost!
  O parte din­tre pen­sio­na­rii romani sunt depa­siti de eve­ni­mente si, poate, nos­tal­gici. Dar nu prosti. Nu gene­ra­liza. Exista multi pen­sio­nari mai inte­li­genti, mai infor­mati, mai pro­gre­sisti decat multi din­tre tine­rii nos­tri. Daca nu stiai, prin­tre sus­ti­na­to­rii lui Ponta, din Bucu­resti, sunt foarte multi tineri. Exista multi tineri care nu inte­leg nimic. Si nici nu doresc sa inte­leaga.

 2. Andrei Ionescu

  Gand la gand cu bucu­rie… Zilele tre­cute ziceam ca drep­tul la vot ar tre­bui sa se dea ca per­mi­sul auto …ca sa nu ramana oame­nii prosti. Si mi‐am luat niste sca­toalce de la o juna pese­dista de nu m‐am vazut :))))


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu